cwlogga_m

Tar årsbudgeten hänsyn till alla kostnader?

Har ni budgeterat kommunikationen för i år? På ett genomtänkt sätt?

Nu när budgetarna sedan länge är klara är det dags att sätta spaden i marken och genomföra aktiviteterna. Gå från ord till handling. Fixa det som ska få budskapet att flyga på säkra vingar ut i världen. För att förändra och ge insikter - skapa engagemang och trovärdighet.

Externa partner har lämnat offerter och den utvalde stämmer både med pris och kvalitet. Bara att köra i gång. Men det är inte hela sanningen. Inte ens halva. Knappt en tredjedel...

Problemet är att de egna resurserna inte tagits med i planeringen 
Det är inte särskilt konstigt. Budgeten avser ju externa kostnader, inte den egna personalen, de har ju sin lön. Det är visserligen sant. Men, ett rejält stort men, är hur bra man är på att organisera de interna resurserna i de dagliga kommunikationsaktiviteterna och de som är på längre sikt.

Hur lång tid tar det? Att skriva? Att skriva om texten eftersom man glömde kika på värdeorden. Och en gång till för att man missade själva nyheten... Eller ta fram ett bra underlag för presentationen för att informera närboende och kommunpolitikerna om en ny satsning. Att någon ska skriva inlägg, vem ska göra det förresten, när halva kontoret ligger sjuka.

Allt det där som man ska klara av själv och som är inte avsatt i budgeten.
 
Listan av aktiviteter, som inte ryms i en budget eller är medvetandegjorda, kan bli lång. Besvärande lång och skapar stress med ad hoc-lösningar som växer som svampar ur jorden.

Det handlar om att få igång ett arbetssätt som är anpassade efter personalens förmåga att hantera kommunikationen. Att göra rätt från början och inte släppa blicken, den övergripande och genomgripande synen på helheten och inte bara en del av kommunikationen som är nedskrivet i en budget.

Kommentera gärna: