cwlogga_m

Kartan ritas om för kommunikationen

Ett nytt kommunikationslandskap växer fram. Kartan ritas om. Vi som kommunikatörer ser tydliga tecken på det. Ett ökat behov av samordning och prioritering.
 
En orsak är att kommunikationsfrågorna blir alltmer komplexa med fler kompetensområden. Det blir svårt att hålla alla bollar i luften.

Det ställs krav på att kommunikationsplattformen blir resultatinriktad och att kompetenser samverkar med tydlig ledning och ansvarsfördelning.

Att gå från ord till handling, skaka liv i papperstigern i strategipärmen. Att vara operativ och samtidigt strategisk och taktisk. Och på samma gång kunna hantera och sköta om de arbetsuppgifter som man ska göra varje dag. Utföra och genomföra. Och kommunicera. Situationen blir alltså allt mer komplex och kan vara svår att riktigt få grepp om.
 
Därför behövs ett samtal för att diskutera, planera, genomföra och följa upp kommunikationsaktiviteterna. För att kommunikation är en pågående process och inga snabba ad hoc-lösningar som inte ger något värde.
 
En styrgrupp för att arbeta med kommunikationen så att den når mål, påverkar och stimulerar. Så som god kommunikation alltid gör. Ett råd som knyter samman olika interna kompetenser i ett fritt, återkommande samtal.
 
Vi kallar det för kommunikationsråd.

Kommentera gärna: