cwlogga_m

Kommunikationsrådets nytta och ROI

Vilken ROI ger ett kommunikationsråd? Det kändes nästan som Robert satt mitt emot oss när han ställde frågan i Teams på sin goa göteborgska…
Nu under hösten ledde vi ett återkommande kommunikationsråd för en expansiv kund i IT-branschen.

Vi har lärt känna varandra och talar uppriktigt om de saker som står på agendan. Finns ingen prestige, ingen som framhåller sig själv eller sitt kunskapsområde. Bara ett välfungerande internt nätverk dit vi blivit inbjuden för att leda, en samarbetsgrupp som har bara en ambition: att kommunikationen ska fungera så bra som möjligt.
 
Det rullar på för kunden och när allt går på högvarv lägger marknaden in en högre växel. Teamet pressas att leverera och samtidigt ska det månatliga nyhetsbrevet skickas ut, ett av många beslut på senaste kommunikationsrådet. De tuffa prioriteringarna gör att nyhetsbrevet sätts åt sidan, det var ett antal texter som först måste skrivas och bilder ordnas innan det kan skickas ut. Och nu fanns det ingen tid till detta.
 
Svåra val. Att möta det stegrande behovet från marknaden och samtidigt klara av att kommunicera. Det är då som vi, kommunikatörerna på ComWise, vägleder och löser problemet under kommunikationsrådet.
 
Under året har det producerats mycket bra innehåll som är redan klart.
Vårt förslag var att vi i det extremt tidsknappa läget skulle använda några intressanta artiklar på nytt i nyhetsbrevet, med smärre förändringar. Inga nya texter behövdes skrivas eller nya bilder tas. Tog betydligt mindre tid än om helt nytt content skulle produceras. Och av vem i det pressade läget? Nyhetsbrevet sammanställdes på rekordtid och skickades ut.
 
Ett exempel på hur vi hjälper med att styra upp kommunikationen,
hur vi som kommunikatörer har andra synsätt och perspektiv och inte minst kunskap som förenklar och samordnar.
 
ROI i det här fallet var att mäta intresset av innehåll, som kundcase, i nyhetsbrevet och hur det kan användas i kundkontakter kring nya produkter och tjänster. En direkt påverkan på försäljningen. En effekt som vi bidrog med i vår roll i kommunikationsrådet och framför allt, att nyhetsbrevet blev utskickat som det var tänkt.

Kommentera gärna: