cwlogga_m

Kommunikation - som en ihopfogad mosaik

Vad är kommunikation?  En kanske onödig fråga, för det är väl självklart?
Vi på ComWise får ofta svaret:

- Kommunikation? Ja, det är samma som marknadsföring!

Vi ser det så här: Marknadsföring är en del av kommunikationen. All kommunikation handlar inte om marknadsföring. Att sälja sina produkter och tjänster på marknaden täcker inte hela kommunikationsbehovet.

Fundera på dessa exempel. Kommunikation är ett verktyg för att:
> rekrytera nya medarbetare
> utveckla verksamheten i samarbete med högskolan och studentprojekt
> berätta om företaget i intervjuer för lokalpressen
> förmedla värden som hållbarhet
> öka vi-känslan

Tänker du försäljning när du läser detta? Det är helt andra kommunikationsbehov som kommer i fokus än att sälja. Det är därför det är så viktigt att ha koll på helheten, inte bara marknadsföringen.

För kommunikationen sker hela tiden, på olika sätt och former. Bildar en mosaik av mindre delar som alla hänger samman och påverkar varandra. En mosaik av kommunikationsdelarna i en ständigt föränderlig värld.

Därför behövs hela kommunikationen planeras och struktureras för att man ska kunna dra full nytta. En uppgift för kommunikationsrådet.

Läs mer om kommunikationsrådet här.

Kommentera gärna: