cwlogga_m

Vår tjänst: Kommunikationsråd

Kommunikationsrådet

effektiviserar med planering,
genomförande och uppföljning

Kommunikationsrådet är en styrgrupp som vi bildar tillsammans med dig och dina medarbetare med olika kompetenser där vi planerar, beslutar vilka kommunikationsaktiviteter som ska genomföras och hur vi ska följa upp resultaten.

Så fungerar kommunikationsrådet
Rådet är ett arbetssätt som samordnar kommunikationen i hela verksamheten. I regelbundna råd coachar vi er, från att ta fram idéer till arbetsfördelning med tidsatta uppgifter och mätning.
Då blir aktiviteterna genomförda. Allt samlas i ett överskådligt och lättillgängligt digitalt verktyg
som alla i rådet delar.

Därför behöver ni ett kommunikationsråd
Vinsterna är att ni får en effektiv och kontinuerlig process i er kommunikation som sparar tid och tar tillvara era resurser på ett bättre sätt. Inget faller mellan stolarna och man riskerar inte dubbelarbete med samma utmaningar. Mottagaren får en tydligare bild av hela verksamheten, både internt och externt.
 
Kommunikationen blir starkare, från strategi och genomförd aktivitet till påverkan som bidrar till att era mål uppfylls. Då utvecklar och stärker ni det interna arbetet i den dagliga verksamheten.

Vill du också arbeta på ett nytt sätt med kommunikationen?
Boka ett möte med oss!

Jag vill gärna veta mer om kommunikationsrådet!

Dags att ta plats i kommunikationsrådet?