cwlogga_m

Kundcase

Kundnytta och smarta tips till plastbranschen
Nyhetsbrev för Forsheda Stålverktyg

Forsheda Stålverktyg är ett genuint verkstadsföretag mitt i plastbältet i Småland. Man utvecklar och tillverkar formverktyg för formsprutning och pressgjutning och har gjort så sedan tidigt sextiotal.
 
Behov
Företagsledningen ville stärka sin marknadsföring och nå kunder på ett tydligt och mer regelbundet sätt.

 

Uppdraget
Vi tog fram nyhetsbrevet ”Snabba formar” som regelbundet skicks till kunder och intresserade. Där publiceras kundreportage som förmedlar upplevd kundnytta, inblick i projekt och investeringar, presentationer av nyanställda och annat som är av intresse för målgrupperna.

"Smarta tips" är en faktabaserade kunskapsinjektioner
som utbildar kunden och breddar kunskapsfältet, ofta med konkreta förslag hämtade från deras dagliga arbete.

Varje nyhet värderas ur målgruppens perspektiv innan
den publiceras. 

I Snabba formar är reportagets ingress som länkas till hela reportaget på Stålverktygs hemsida. Det genererar ett mätbart flöde av besökare som kan användas för att få
svar på hur intressant nyheten faktiskt var.
 
Nyhetsbrevet är en viktig del av Forsheda Stålverktygs marknadsmix. Ett lyckat sätt för att hålla kunder och intresserade kontinuerligt informerade.


 

Resultat
Med hjälp av nyhetsbrevet bygger Forsheda Stålverktyg varumärket med kontinuerlig publicering vilket bidrager att stärka företagets position på marknaden.

Vill ni också kommunicera med hjälp av nyhetsbrev?
Hör av dig till Love, mejla love@comwise.se, ring 0708 744 788 eller fyll i nedan!