cwlogga_m

Kundcase

Garudas kundnytta genom PwC Sveriges ögon
Kundreportage för HR-företaget Garuda

Människor är ju ett företags eller organisations värdefullaste resurs. För att underlätta HR-arbetet och stärka samspelet i olika situationer har Garuda, som är ett danskt företag, utvecklat flera verktyg.

Av Garuda Sverige fick vi uppdraget att skriva ett kundreportage hur PwC Sverige använder ett av verktygen, KompetensProfilen.

PwC Sverige har under lång tid stöttat kommunala chefer på olika nivåer med utvecklingsprogrammet ”För toppledare i offentlig sektor”. PwC är inte enbart en aktör på den finansiella marknaden med revision utan bär också på ett samhällsengagemang.
 
Uppdraget
För att lyfta fram ledarrollen i programmet använder man KompetensProfilen, som är ett av Garudas många verktyg. Vi intervjuade en av processledarna Magnus Hultgren som berättade hur de använder profilverktyget och vilken nytta det gav. Det blev grunden för kundreportaget. Där vittnar han om fördelen av att använda verktyget och Garudas kundnära värden sprids i texten och varumärket stärks.
 
Vi gjorde en telefonintervju eftersom inget personligt möte behövdes. Efter research både om PwC och KompetensProfilen, där Garudas personal var en viktig källa till kunskap, började texten att ta form. När den godkänts publicerades reportaget på Garudas blogg ”PROFIL” och i andra kanaler.

Alla som arbetar med HR i någon form kan läsa och få en djupare insikt om de värden som verktyget ger PwC Sverige.

Ja, jag är intresserad av kundcase!
Skicka ett mejl till  Love eller fyll i nedan!