cwlogga_m

Kundcase

Workshop för talrädda
Studenthälsan, Högskolan i Halmstad

Att känna nervositet inför att tala till en grupp är naturligt och har djupa rötter hos oss människor. Reptilhjärnan säger åt oss att fly när vi skiljs ut från gruppen och blir föremål för allas blickar. När nervositeten tar börjar styra kan det leda till att vi undviker vi talsituationer.
Den blir ett hinder i privatliv och yrkesliv - i skola, på arbetet och i våra aktiviteter på fritiden. I förlängningen hindrar den vår personliga utveckling, vår karriär och är ett hot mot demokratin.
 
Behov
Studenthälsan på Högskolan i Halmstad hade ett behov av att erbjuda studenterna en lösning för de elever som kände sig hindrade av talrädsla. De ville få eleverna att börja arbeta med situationen som hindrade dem i högskolestudierna som ofta består av att våga ställa frågor under lektionerna, medverka i grupparbeten och att presentera och redovisa resultaten. 

 

Uppdraget
Vi genomförde en trestegslösning i form av en inledande enskild intervju, en nulägesanalys, vilket låg till underlag för en personlig plan för att bearbeta talrädslan i små steg. Deltagarna fick därefter arbeta med träning i de olika stegen för att slutligen genomföra en kort presentation i grupp.

Kursen var ett samarbete mellan Studenthälsan, studieförbundet Bilda och ComWise.
Vi producerade även affischerna för att marknadsföra kursen på högskolan och annons till lokalpress.

Vill du ha träning i att våga tala?
Hör av dig till Carina, mejla carina@comwise.se, ring 0704 579 573 eller fyll i nedan!