cwlogga_m

Kundcase

Opinionsbildning i angelägna näringslivsfrågor
Innehåll för Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är en rikstäckande företagarorganisation som uppmärksammar näringslivets villkor och sprider kunskap om företagandets betydelse för samhället.
 
Behov
En av de tyngst vägande uppgifterna för organisationen är att väcka opinion. Vi fick uppgiften att med hjälp av reportage bidra till att uppmärksamma frågor, i det här fallet den skriande bristen på kompetens i arbetslivet.
 
Vår lösning
Kompetensbrist är en ödesfråga när flera företag i Halland växer. Så löd rubriken till det reportage som vi skrev för att öka kunskapen. I Halmstad möttes representanter för företag som tillsammans med Carola Lemne från Svenskt Näringsliv diskuterade nuläget och tänkbara lösningar.

Reportaget bidrog till ett ökat engagemang för dessa betydelsefulla frågor och därför använde vi retorik för att nå målet. Det krävdes också research för att få förståelse hur viktigt behovet av kompetens är.

 

Fr v. Björn Alvengrip, HallandsHamnar, Jonas Eriksson, Södra Cell, Carola Lemne, Svenskt Näringsliv och Kristofer Sundsgård från Stena Recycling gavs röst i reportaget för den stora kompetensbrist som råder i länet. Bild: Love Janson.