cwlogga_m

Kundcase

Laholmsföretagare slipade sina kommunikativa kompetenser
med vår täning i retorik med fokus på sälj

I oktober 2019 utbildade vi laholmsföretagare att kommunicera bättre – från pitch till att att bemöta invändningar. Under två kvällar kombinerade vi retorik med traditionell säljteknik så att deltagarna fått en större verktygslåda för att öka sin försäljning med början i var kunden och säljaren befinner sig i sin relation, kundresan.
 
Under oktober månad har vi haft premiär på utbildningen Kommunikationstrappan. Vid två tillfällen fick laholmsföretagare från så olika branscher som revision och frisörsyrket öva sig i att presentera sig själva och sitt företag på ett övertygande sätt.
 
Vi kombinerade traditionell säljteknik, som exempelvis AIDA- och SPIN-frågor, med retoriska verktyg för att träna en mängd situationer där målet är att övertyga andra, exempelvis att köpa en vara eller en tjänst, att investera eller att bli medlem i en organisation. Genom att först göra en överblick över hela processen, från första kontakt till personligt möte med en viss målsättning, blir det mera synligt att varje steg mot en affärs- eller samarbetsrelation har ett syfte och är ett steg på vägen mot det slutgiltiga målet att skapa långsiktiga relationer.

 
Carina Wahlstedt Janson på ComWise ger värdefulla tips om kommunikationstrappan.

Bild: Winnet Laholm.

Första steget, det allra första mötet, syftar exempelvis till att skapa intresse och byta kontaktuppgifter, inte att börja sälja in och vänta resultat direkt. Det fick deltagarna öva på i en pitch där förutsättningarna är tuffa – de har bara 20 sekunder på sig och det är första gången de träffar den som ska lyssna på presentationen. En nyttig övning som de sedan fick respons på av de andra deltagarna och som de kan utveckla och bygga på till längre presentationer.


Detta och andra kunskaper, till exempel beteenden som skapar goda relationer vid mingel och mässor eller att bemöta säljinvändningar, fick de också öva praktiskt.

Intresserad av att få en boosting i presentation, pitch eller våga tala?
Vi håller utbildningar och workshops på företag i presentation, pitcher och att hålla tal. Vi ger också personlig coachning och råd om hur du kan bli ännu bättre på att kommunicera presentera, tala med media,  mediahantera eller hålla presskonferens.

Hör av dig till Carina, mejla carina@comwise.se, ring 0704 579 573 eller fyll i nedan så blir du kontaktad!