cwlogga_m

Kundcase

Magasinet som ökar byggbranschens kunskap om brandskydd
Woodsafe

Intresset för trä växer i byggbranschen. För att öka kunskapen och sprida kännedom om ett hållbart och beständigt brandskydd har Woodsafe Timber Protection i Västerås startat ett månatligt magasin. Woodsafe står för idéer och uppslag i ett redaktionsråd som vi leder. Vi uppdaterar innehållsplanen och skriver innehåll och samarbetar med Designtech Solutions som står för tekniken.

Trä är ett fantastiskt material och inom byggbranschen växer intresset stadigt. Ett exempel är gasellföretaget Woodsafe Timber Protection i Västerås som expanderar snabbt. Företaget är specialister på att förekomma brand och har en avancerad teknik för att impregnera trä så att hus och byggnader får ett kraftfullt och bestående skydd mot eldsvådor.
 
För att öka kunskapen om brandskydd, regelverk och ge smarta tips till byggbranschen har Woodsafe startat ett månatligt magasin, Woodsafe Magazine. Vi på ComWise står för innehållet och samarbetar med Designtech Solutions, som svarar för tekniken. Woodsafe serverar uppslag och idéer och har en lång erfarenhet och ett rikt kontaktnät inom branschen och marknaden.
 
Samarbetet inleddes med en workshop där vi, Woodsafe och Designtech deltog för att bestämma innehåll och tänkbara kanaler. Tillsammans bestämde vi att börja med ett nyhetsbrev med namnet Woodsafe Magazine. Vi diskuterade syftet med magasinet, kunskapsbehovet hos de olika målgrupperna och hur innehållet i magasinet ska kunna hjälpa dem att lösa utmaningar inom brandskydd. Vi tog fram ämnesområden som är aktuella och hur magasinet ska produceras och utfallet mätas.

En viktig punkt är hur samarbetet ska fungera där vi är sammankallande och driver arbetet i redaktionsrådet så att materialet kan publiceras. Ansvaret fördelades och en innehålls- och publiceringsplan togs fram.


Så här går samarbetet till. En gång i månaden leder vi ett digitalt kommunikationsråd tillsammans med Woodsafe och Designtech. Då diskuterar vi först föregående månads utskick och analyserar intresset. Därefter tar vi upp ämnen för kommande utgåva och gör en bedömning vad som sker i branschen och vad som kan intressera målgrupperna. Till sist bestäms de artiklar som ska vara med i nästa utgåva och det noteras i innehålls- och publiceringsplanen som är tillgänglig till alla via molnet.
 
Efter kommunikationsrådet producerar vi innehållet, intervjuar, skriver texter och förser texten med rubrik och ingress. Efter godkännande av texten skickar vi materialet till Designtech som publicerar nyhetsbrevet och länkar till hela artikeln som ligger på Woodsafes hemsida.
 

Resultat. En gång i månaden når Woodsafes Magazine en bred målgrupp på drygt 400 mottagare och består av konsulter och aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen. Innehållet sprids även via LinkedIn. Tack vare initiativet från Woodsafe ökar kunskapen om brandskydd och bidrar till att säkra skolor, bostadshus och andra byggnader mot eldsvådor.

Vill du också få hjälp att nå målgruppen med ett intressant flöde av budskap som Woodsafe?

En bra början är att starta ett redaktionsråd och med en uppdaterad innehålls- och publiceringsplan. Vi avlastar er och ni kan snabbt se resultatet när era budskap skickas ut som ni en gång har tänkt men inte blivit av.

Mejla Carina eller Love eller läs mer om redaktionsrådet och innehålls- och publiceringsplanen här! Eller fyll i nedan!