cwlogga_m

Öka din kunskap och dina färdigheter med våra utbildningar

 Presentationsteknik
Bli vassare på tal, pitcher och presentationer 

Aristoteles sa: Retorik är att hitta det som är bäst ägnat att övertyga i situationen. Det gäller än idag. Metoden från planering till utvärdering lever kvar, men förnyas och hittar hela tiden moderna former i nya kanaler och medier som ställer sina speciella krav. Vi coachar dig i att tala övertygande och att bli ditt bästa retoriska jag.  

 

Vi sätter mål och börjar arbeta utifrån var du befinner dig i din egen talarutveckling.
Använd talare du inspireras av och din personlighet i ditt arbete med presentationer. 
ut med budskapen genom att formulera och strukturera det du vill säga effektivt och nå in i publikens hjärtan och medvetanden.

Vilket mål har du med att bli vass på presentationsteknik och retorik? Att vara en tydlig ledare? Få fler medlemmar i din organisation? Övertyga  investerare? Hitta en framtida affärspartner? Få fler att rösta på ditt parti? Hålla den där viktiga presentationen eller det där mötet då ni ska fatta avgörande beslut? 
 
Oavsett vilka mål du har behöver du en mix av retorikens verktygslåda och metoder, bra argument och att kunna berätta en historia på ett intresseväckande sätt. Kunskapen bakom att presentera eller hålla tal är en färskvara och du behöver hålla dig i form, öva och få respons så att du utvecklas. Med exempel och förebilder, men framförallt massor av praktiska övningar får du en grund som du själv sedan kan bygga vidare på och skapa en personlig plan. 

Du lär dig att:

  • sätta mål för att använda presentationsteknik
  • använda moderna metoder för att planera, genomföra och utvärdera dina presentationer
  • skapa förtroende för dina fakta, dina argument och din person och att väcka känslor 
  • använda förebilder och citat för att utveckla din talarförmåga och presentationsteknik
  • dela in talet i hanterbara steg, så att du anpassar din presentation lättare till publik, situation och tidsåtgång
  • förbättra din egen talarteknik kontinuerligt och hålla nervositeten på hanterbar nivå 
  • använda effektiva checklistor för att planera, agera och utvärdera
  • Praktiska övningar

Arbetsplatsförlagd utbildning

Utbildningen i att presentera med retorikens metoder är specialanpassad till företaget eller organisationen utifrån behov och utmaningar. En utbildning där vi guidar och stödjer er med utgångspunkt i er arbetsvardag.

Plats: På er arbetsplats.

Pris: Begär offert på paketpris
Resekostnad tillkommer utanför Halmstadområdet.

Har du frågor? Ring Carina på  0704 579 573.

Personlig coachning

Du får personligt coachning utifrån dina egna behov och vilka utmaningar du står inför just nu. Tillsammans utformar vi din personliga plan för att utvecklas i din kommunikation.

Plats: Arbetsplatsförlagd eller digitalt.

Pris: Begär offert 
Resekostnad tillkommer utanför Halmstadområdet.

Har du frågor? Ring Carina på  0704 579 573.