cwlogga_m

Utbildning som förenklar kommunikationen

Koll på dina digitala kanaler
Bevaka och bemöt för att skapa intresse, vårda relationerna
med följarna och förebygga kris

Hur bemöter du dina följares inlägg och reaktioner och skapar bra relationer? Hur kan du bemöta trolling och andra hot mot dig eller dina följare? Hur kan du förebygga att en kris startar i dina kanaler?


Få koll på bevakning, bemötande och ansvarsområden så at du inte utsätts för något som kan skada ditt varumärke. Vi hjälper dig att skapa rutiner för att vårda relationerna med följarna, bevaka och bemöta och för att förebygga kriser.

Utbildningen tar upp varför ni behöver en ansvarig, större koll på era kanaler och ett arbetssätt för att hantera era digitala kanaler, som hemsida, blogg och sociala medier. 

Du lär dig
- varför ni behöver en redaktör, ert ansvar och vilka rättigheter och skyldigheter ni har
- bygga relationer med dina följare
- att bevaka kanalerna och bemöta läsarnas kommentarer
- att vara medveten om var riskerna finns i dina digitala kanaler
- att förebygga att en kris startar i era kanaler 
- kort om vilka lagar du behöver ha koll på 
- skapa rutiner för att arbeta effektivt som redaktör för att säkra ansvaret 
- om rätten till text och bild

Förkunskaper
Vana att hantera era kanaler som hemsida, sociala kanaler och liknande

Upplägg
Utbildningen sker hos er eller digitalt och sker under två halvdagar. Vi hjälper er att ta fram ett policydokument kring redaktörskapet.

Pris
Utbildning och utarbetande av policydokument: 10 900 SEK ex moms.

Koll på dina digitala kanaler 
- en inspirerande föreläsning


Koll på dina digitala kanaler finns också som föreläsning. 

Vår föreläsare Carina Wahlstedt Janson har bred erfarenhet som kommunikatör och rådgivare i krissituationer. Låt dig inspireras av hennes föreläsning där hon delar med sig av belysande exempel och bra tips!

Begär offert


Vill du boka föreläsningen Koll på dina digitala kanaler?
Kontakta Carina på carina@comwise.se eller ring 0704 579 573.

Nästa steg: Beställ eller få mer information

Boka möte om du vill veta mer 
Kontakta Carina Wahlstedt Janson,
ring 0704 579 573
eller mejla carina@comwise.se

 

Beställ utbildningen eller föreläsningen