cwlogga_m

Gå våra utbildningar!

Sprid berättelserna ni bär på

Vi hjälper dig i vår workshop i storytelling

Använd kraften i unika berättelser!

Starka berättelser berör och påverkar. Astrid Lindgrens Pomperipossa i Monesmanien, Stig Dagermans Att döda ett barn, företagsberättelsen om hur Filofaxen överlevde andra världskriget eller The Lego Story är några äldre och några moderna exempel på detta. Vilken historia bär du på? 

Unika berättelser fastnar i minnet.
Verksamheten levandegörs och upplevs personlig, nära och intressant.
Publiken uppfattar budskapet lättare och delar gärna med sig när människor och deras upplevelser är i fokus. 

Berättelser kan få en värdefull roll i förändringsarbete, för att skapa opinion, ändra beteenden eller för att berätta om varför företaget eller organisationen finns. De gör att vi växer som människor, får inspiration eller ny kunskap som kan bidra till nästa steg i en utveckling, att fatta beslut eller att investera. Lusten att ta del ökar när berättelserna utgår ifrån målgruppens behov och intressen. En bra historia sprider man gärna.

Berättelsen om er finns där redan - varje dag. Värdena är grunden till berättelser. De ska bara fångas upp och få en form - text, film eller inlägg i sociala medier - så att de når era målgrupper. Vill ni lära er att fånga upp och berätta historierna om er? Tillsammans gör vi berättelserna till tillgångar i företaget eller i organisationen.


En praktisk och anpassad utbildning med många exempel och övningar som riktar sig till den eller de som ska ansvara för att samla in idéer till berättelser, förverkliga och att sprida dem.

Du lär dig att:

  • skilja mellan storytelling och andra typer av budskap och texter
  • använda berättelsen för att lyfta och uppmärksamma din verksamhet
  • använda olika berättartekniker
  • samla in och ta vara på berättelser
  • hitta idéer till storytelling som är möjliga att förverkliga
  • fördela ansvaret för att samla in, skapa och distribuera berättelserna
  • formulera språkligt
  • anpassa berättelsen efter målgrupp och kanal
  • öva praktiskt 

Utbildningen sker på plats hos er eller hos oss

Utbildningen i storytelling är specialanpassad till företaget eller organisationen utifrån era behov och utmaningar. En utbildning där vi guidar och stödjer er med utgångspunkt i er arbetsvardag. Inga förkunskaper krävs.

Plats: Vi håller till hos oss på Fiskaregatan 17 i Halmstad eller hos er.

Pris: Enligt offert.
Resekostnad tillkommer utanför Halmstadområdet.Har du frågor? Ring Carina på  0704 579 573.

Här är fler utbildningar som breddar och fördjupar kunskapen om kommunikation