cwlogga_m

Så hittar du en marknadsmix för att nå dina kunder

ComWise Magasin      8 april 2020       Strategi

Att hitta en marknadsmix som passar kan vara en balansgång mellan gamla och nya medier och att sätta mål för en längre tid framåt samtidigt som man måste vara beredd på snabba förändringar. Vi hjälper dig att ställa frågorna som gör att du lättare hittar den balansgången.

Kundens resa, från första mötet till att vara trogen kund, är det som styr. Den resan är ofta digital och börjar med sökning i en sökmotor och kan sluta med ett digitalt köp och en automatiserad resa till återköp och att stanna kvar. Annonsering i digital form som stöds av teknik och som kan individanpassa marknadskommunikationen mycket mer idag är en stor fördel.

Content Marketing har lyft fram många vinster med att hela kundens väg till köp är digital. Men många frågar: Betyder det att annonsering i press ute? Är alla emot direktreklam i brevlådan? Är tv- och radioreklam utsiktslöst? Nej, men det är troligare idag att kunden vill börja med att hitta information själv.
 
Det är en balansgång och nyckeln är kunskap om kunden. Allt handlar om hur kunderna tänker och vilken information de tycker är intressant för att de ska känna att deras köp underlättas. Det är fortfarande viktigt att skapa uppmärksamhet, få dem intresserade och att vilja ha och köpa det du erbjuder.  Se helheten och analysera hur situationen ser ut just för ditt företag eller din organisation.
 
Kommunikationen idag utgår från att kunden söker information i sökmotorer, kanske utifrån ett problemområde eller en fråga. Målet är att genom sökningar rikta trafik till hemsidan eller annan direkt uppmaning till kunden att köpa i olika steg. Vad du väljer att göra beror på vilken information de behöver och vill ha beroende på hur nära köp de är, om de redan är kunder eller hur de vill ha sin information. Här är några råd för att hitta rätt marknadsmix med tanke på syfte och det stora antalet målgrupper och kunder som hemsidan riktar sig till:

  • Vilket är huvudsyftet med varje aktivitet, ex en text, en podd eller en film?
  • Vilka är de olika målgrupperna?
  • Hur nära är de ett köpbeslut?
  • Hur vill de personerna ha sin information om din vara eller tjänst: vilka medier brukar de använda?

Med hjälp av de frågorna kan du analysera vilken mix av kanaler som gör att du bäst når ditt syfte till rätt målgrupper. Då är du också bättre förberedd på förändringar. Vad kan du bjuda dem på för information som gör att de blir nyfikna och vill stanna kvar? Analysera först och främst vad kunden tycker är intressant och vad som är betydelsefullt för deras köpbeslut.

Det bestämmer hur du kan göra din marknadsmix anpassad till vem du vill skapa relation till, vilka medier de söker sig till och vad de är intresserade av.

Prenumerera på ComWise Magasin!
En gång i månaden får du ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.