cwlogga_m

Vad kommunicerar du?

Gunter Teutsch "Vänner" Foto: Carina Wahlstedt Janson
Gunter Teutsch "Vänner" Foto: Carina Wahlstedt Janson

Allt kommunicerar. Alltid. På olika områden i företag eller organisationer.
 
Du möts av en hemsida som inte är uppdaterad, har en inaktuell nyhetssida eller är svårnavigerad. Kontaktuppgifter med namn och befattningar saknas, trots att företaget eller organisationen har många kanaler. Här händer inget.
 

Lång väntan i telefonen eller inget svar på mejl. Ingen respons på kommentarer som lämnats i sociala kanaler eller i kommentarsfält i bloggen.
 
Presentationer och tal som inte når ända fram. Publiken lyssnar inte för att de är fullt upptagna med att anteckna från en power point-bild fullspäckad med text, språket är för svårt eller för att talaren inte har publikkontakt.
 
Du kanske själv har exempel och erfarenheter av liknande situationer? Alla exemplen har en sak gemensamt. De ger inget gott intryck, en känsla av att du som mottagare är oviktig. De inger inte förtroende. I värsta fall kan värden förstöras som man försökt bygga upp. För att kommunikationen är fokuserad på sändarens perspektiv.
 
Därför har alla exemplen också samma lösning. Byt perspektiv. Till publikens, kundens, medlemmens eller besökarens. Men gör det på djupet och ta med det i handlingsplanen, annars är risken stor att det inte blir gjort. Det kommer att göra att du sticker ut. Vad kommunicerar du och vad vill du kommunicera?

Kommentera gärna: