cwlogga_m

Riv silosarna!

Tänk dig ett ledningsgruppsmöte:

Säljchefen, som är fokuserad på att få fler kunder, talar sig varm för den nya kampanjen mot en ny kundgrupp och lanseringen av den nya produkten som marknadsavdelningen tagit fram. Det är snart dags för pressrelease och att berätta för omvärlden om kampanjen.


HR-chefen, som sitter bredvid, poängterar att de måste rekrytera tre medarbetare de kommande månaderna. Hur ska vi i framtiden få ungdomar att välja vår bransch och hur ska vi få dem att söka jobb hos oss?

Kvalitetschefen lyfter fram att de nya rutinerna i produktionen måste ses över och att den ISO-certifiering man ska göra också innehåller en del som handlar om hur man ska kommunicera certifieringen till de anställda.

Ekonomichefen kör i gång en presentation med grafer och siffror och berättar glatt att alla på företaget ska få veta hur bra allt går när restriktionerna har släppts.

Kommunikationen är en gemensam nämnare i organisationen och den stängs ofta in i avdelningar där var och en försöker lösa sina utmaningar. Ibland jobbar man delvis parallellt med samma typ av problem. Då blir kommunikationen instängd i silos. Det är först i efterhand man upptäcker att man arbetat ineffektivt.
 
”Alla frågar varför kommunikationen inte fungerar optimalt. Bara chefen måste fråga varför” för att travestera en gammal bra slogan från organisationen Ledarna. För kommunikationen är en ledningsfråga. Det är en betydligt mer komplex fråga idag, från affärs- och kommunikationsplan till konkreta åtgärder.

Därför behövs mer effektiva arbetssätt och rutiner över silosgränserna för att få en röd tråd hela vägen - från affärsplan och hur man vill uppfattas och faktiskt uppfattas, det vill säga tankearbetet och planen, till det man gör för att förbättra kommunikationen i vardagen. Att samverka både för att planera långsiktigt och för att kunna vara agil.

Gör arbetssättet och rutinerna betydligt mer lean. Det handlar om arbetssätt och rutiner, hur arbetsplatsen är organiserad, att tänka brett kring kompetens och att omvärldsbevaka.
 

Kommentera gärna: