cwlogga_m

Informerar du? Eller kommunicerar du?

Informerar du? Eller kommunicerar du? Att informera och att kommunicera skiljer sig från varandra på en mycket viktig punkt. Synen på mottagarna.

Visst känner du till den traditionella informationsmodellen? Där en sändare skickar budskap i en kanal till en mottagare? Den kallas effektmodell för att den vill få en effekt på mottagarens beteende som ska förändras efter sändarens vilja eller behov.


Blir det ingen förändring i mottagarens beteende så är det fel på budskapet. Sändaren modifierar budskapet och skickar det igen och hoppas på att beteendeförändringen ska bli av. Annars skickas ett nytt modifierat budskap och igen och igen tills mottagaren gör som sändaren vill. Det är ju meningen, själva effekten. Och ingen hänsyn tas till mottagaren.

Men vi vet alla att detta inte funkar. Det är mycket svårt att styra det mänskliga beteendet med budskap. Hade man kunnat det, så skulle ingen längre röka, köra full eller äta skräpmat.

Vi människor är inga maskiner utan komplexa, intelligenta varelser med individuella behov, känslor, kunskap och erfarenheter och egna idéer och moral.

Ändå lever effektmodellen. Till exempel i eftervalsdebattens ”Vi nådde inte fram”. Hur ofta hör vi inte de orden? Alltså: Vi kunde inte styra folks beteende med våra budskap så att de röstade på oss. Effekten uteblev. Bara man hade haft det rätta budskapet, det rätta orden, då hade man fått 100%, eller hur?

Men då har man sedan länge glömt mottagaren. Och det är ju synen på mottagaren som allt handlar om.

Därför är det så viktigt att se mottagaren och inte behandla människor som viljelösa varelser som lätt kan kontrolleras och manipuleras med rätt typ av stimuli och information.

När mottagaren sätts främst, när budskap anpassas efter mottagarens vardag, funderingar eller behov av kunskap eller för att man är människa, i det utbytet, det är då kommunikation skapas.

För det är på mottagarens villkor som kommunikationen sker. Vill man inte lyssna så spelar det ingen roll hur många gånger sändaren upprepar budskapet. Det går inte hem i alla fall. Det är mottagarens privilegium, att stänga av eftersom budskapen inte upplevs relevanta och intressanta.

Då, när målgruppen placeras i centrum i en dialog, det är då som kommunikation sker. Tillsammans. I en balanserad kommunikation som inte styrs av sändaren.  

Åter till frågan i början: Informerar du? Eller kommunicerar du?

Kommentera gärna: