cwlogga_m

En liten anspråkslös fråga:
Vem tar egentligen ansvar för kommunikationen på ett företag?

Betraktade ett vanligt organisationsschema häromdagen. Med produktion i linjen, VD:n i topp och där emellan, vidhängande servicefunktioner. I produktionen så producerar man, vd:n leder och ekonomi, marknad, sälj, IT, HR, vaktmästeri och reception är nödvändiga stöd för allt ska fungera. 


Men var i organisationsschemat finns den som är kommunikationsansvarig? 
 


Det enkla svaret är: Men, alla har ett ansvar för att kommunicera!

Njae, köper inte det argumentet. Om ett ansvarsområde, som kommunikation, inte är definierat, dedikerat till medarbetare, strukturerat och är praktiskt genomförbart så blir det inte synliggjort i organisationen och finns knappt (om man inte har en egen kommunikationsavdelning). Och inte i en befattningsbeskrivning.

Det kan det visst göra! invänder någon. Kommunikation kan vara en del av en befattningsbeskrivning. Jo visst, men det är där skon klämmer. För frågan är hur prioriterad blir då kommunikationen i konkurrens med allt annat som ska göras i jobbet. Risk att det hamnar mellan stolarna.

Vem tar då det övergripande ansvaret för att kommunikationen verkligen ska fungera? VD:n förväntas sköta om det. Ledarskap och kommunikation går hand i hand. Självklart.

Men det övergripande ansvaret på alla nivåer, från strategisk till operativ. Inte minst i vardagskommunikationen som att posta inlägg i sociala medier? Är det VD:ns ansvar? Och vem samordnar? Vem ser till att kommunikationsaktiviteterna blir riktade mot samma mål? Samma värden som förmedlas? Hur undviker man att medarbetare dubbeljobbar med snarlika uppgifter? Att allt funkar i arbetsvardagen?

Har ungefär tusen frågor till, men det landar fortfarande i samma fråga: Vem tar ansvar för kommunikationen? Och varför är det inte lika klart definierat som andra verksamhetsområden som produktion, ekonomi eller HR?

Vad tycker du?
Lämna gärna din kommentar!

Kommentera gärna: