cwlogga_m

Nä, kommunikation är ingen fjärrkontroll…

Rätt ofta tycker vi att kommunikationen används på ett omedvetet sätt som blir kontraproduktivt. Som ett styrmedel, ett verktyg för att få människor att agera på ett önskvärt sätt. Om man bara ger rätt stimuli så blir det också rätt respons. Enkelt, va?
 


Men så är det inte. Kommunikation är inte en fjärrkontroll och om man bara trycker på rätt knapp så agerar personer som förväntat. Chanserna att budskapet ska förändra mottagaren som sändaren vill, är små. Content är oftast inte king…

Varför? Jo, för att det är självständiga individer som sändaren vänder sig till, människor som är utrustade med egen vilja och fria tankar där varje budskap värderas om det har värde eller inte. Om det ger någonting.

Sändaren saknar ofta makten att förändra, det är mottagaren som måste vill bli påverkad. Hur många gånger man än skickar budskapet är det en risk varje gång att det inte når fram. Och in.

Det är vi som mottagare som avgör. Något att tänka på inför den kommande valrörelsen. Då brukar det heta ” Vi nådde inte ända fram”. Man lyckades inte förändra med sina budskap, flyers, valstugor och debatter.

I stället borde man tänka: ”De förstod inte vad vi menade och vi måste ta reda på varför”.

Kommentera gärna: