cwlogga_m

Gör en tankresa av kommunikationen!

Har du börjat tankeresan för 2023? Att tänka strategiskt är så självklart att det inte behöver nämnas. En välformulerad strategi prickar in realistiska, mätbara, tidsatta och accepterade mål. Men de är alltid i fjärran. Något som man förväntar sig att infria. Det som vi ska nå. Någon gång i framtiden, då ska målet vara uppnått.

Men hur ska det gå till?

Det är då resan funkar! Tankeresan.

Precis som att gå på en konsert på Ullevi i sommar. Jag har köpt biljetten: Målet är utstakat. Jag måste befinna mig där. Precis som målet i strategin: Vi måste se till att vi har fixat allt på det utsatta datumet.

Vad behövs för att gå på Ullevikonserten? Jag måste besvara en rad frågor som hänger ihop, från målet och vilka saker jag måste lösa för att vara där på konserten:
❔ vad behöver jag ha med mig?
❔ vet jag var Ullevi ligger?
❔ hur kör man enklast till Ullevi i Göteborg?
❔ vilken avfart ska jag ta från E6:an till Göteborg?
❔ finns det några vägarbeten som gör att resan tar längre tid?
❔ när ska jag köra från bostaden?
❔ när ska jag ställa klockan på morgonen för att hinna fixa alla saker som öronproppar, regnkläder och en varm tröja?

Alltså: utgå från målet och tänk på hur ska man ta sig dit.
Hur hänger detta ihop med kommunikationen?
Precis på samma sätt: Låt säga att du vill sätta mål för LinkedIn. Gör tankeresan, vilka stationer behövs för att resan ska infria målet?

Poängen med tankeresan är att arbetet mot målet blir lika strategiskt som målet är formulerat. Och det bästa:

✅ Jag vet redan på förhand att jag kommer att nå målet!

Brukar du göra upp liknande tankeresor?

Kommentera gärna: