cwlogga_m

Bloggen Om kommunikation

...helt enkelt

Vad bloggen handlar om

Vår policy i bloggen

I den här bloggen vill vi berätta om hur vi ser på kommunikation och vilka verktyg vi inspireras av och använder. Den innehåller tips, dagsaktuella kommentarer och ny kunskap om kommunikation i bredare betydelse än marknadskommunikation eller reklam. Vi är kommunikatörer till yrket. Det gör att vi lyfter blicken och ser helheten. Varför du kommunicerar, vad du ska kommunicera och hur du ska arbeta med det är avgörande.

Dina inlägg bidrar till en bra blogg med saklig argumentation, ett intresse för andras argument, ett respektfullt tonläge samt att du håller dig till ämnet. Var och en som kommenterar står för sin åsikt. Men vi tar bestämt avstånd från personangrepp, hot, trakasserier eller inlägg som är kränkande på grund av kön, etnicitet, sexualitet eller religiös övertygelse. Du får heller inte posta säljbudskap. Den som inte följer bloggens policy riskerar att bli blockerad.  

Vilken ROI ger ett kommunikationsråd? Det kändes nästan som Robert satt mitt emot oss när han ställde frågan i Teams på sin goa göteborgska…
Nu under hösten ledde vi ett återkommande kommunikationsråd för en expansiv kund i IT-branschen.

Läs hela inlägget »

Har du börjat tankeresan för 2023? Att tänka strategiskt är så självklart att det inte behöver nämnas. En välformulerad strategi prickar in realistiska, mätbara, tidsatta och accepterade mål. Men de är alltid i fjärran. Något som man förväntar sig att infria. Det som vi ska nå. Någon gång i framtiden, då ska målet vara uppnått.

Läs hela inlägget »

Har du hört uttrycket? Mata odjuret, släng någonting i gapet så att besten håller sig lugn. Vi ser tecken på att den kravlar runt på LinkedIn och gnäller om att bli matad. Att mata odjuret, feed the beast, handlar om att publiceringarna har blivit ett måste, ett tvång. Och att man ger vika för trycket. En pressande situation som kommer av att man har ingen koll på vad man ska skriva eller varför.

Läs hela inlägget »

Rätt ofta tycker vi att kommunikationen används på ett omedvetet sätt som blir kontraproduktivt. Som ett styrmedel, ett verktyg för att få människor att agera på ett önskvärt sätt. Om man bara ger rätt stimuli så blir det också rätt respons. Enkelt, va?
 

Läs hela inlägget »

Betraktade ett vanligt organisationsschema häromdagen. Med produktion i linjen, VD:n i topp och där emellan, vidhängande servicefunktioner. I produktionen så producerar man, vd:n leder och ekonomi, marknad, sälj, IT, HR, vaktmästeri och reception är nödvändiga stöd för allt ska fungera. 


Men var i organisationsschemat finns den som är kommunikationsansvarig? 
 

Läs hela inlägget »

Ett nytt kommunikationslandskap växer fram. Kartan ritas om. Vi som kommunikatörer ser tydliga tecken på det. Ett ökat behov av samordning och prioritering.
 
En orsak är att kommunikationsfrågorna blir alltmer komplexa med fler kompetensområden. Det blir svårt att hålla alla bollar i luften.

Läs hela inlägget »

Content is king. Är det så? Nej, det är faktiskt en rätt förenklad bild.
Varför? Här är ett belysande exempel.

Läs hela inlägget »

Har ni budgeterat kommunikationen för i år? På ett genomtänkt sätt?

Nu när budgetarna sedan länge är klara är det dags att sätta spaden i marken och genomföra aktiviteterna. Gå från ord till handling. Fixa det som ska få budskapet att flyga på säkra vingar ut i världen. För att förändra och ge insikter - skapa engagemang och trovärdighet.

Läs hela inlägget »

Men kommunikation handlar inte bara om att posta på sociala medier, på LinkedIn eller i andra kanaler. För det viktiga är hur man gör det.

Många är glada och förväntansfulla när man kommer i gång med att posta. Kommunikationen börjar växa, likes trillar in och positiva tillrop hörs i kommentarerna.

Då har man lyckats med en del. Att posta innehåll. Men för att kommunikationen ska fungera behövs två byggstenar till. Man måste veta varför man ska posta och det kanske viktigaste, hur ska det gå till.

Läs hela inlägget »

Informerar du? Eller kommunicerar du? Att informera och att kommunicera skiljer sig från varandra på en mycket viktig punkt. Synen på mottagarna.

Visst känner du till den traditionella informationsmodellen? Där en sändare skickar budskap i en kanal till en mottagare? Den kallas effektmodell för att den vill få en effekt på mottagarens beteende som ska förändras efter sändarens vilja eller behov.

Läs hela inlägget »