cwlogga_m

Content marketing 
konsten att nå målgruppen

 

Påläst, vetgirig och aktiv. Så är den som söker information idag. Att enkelt plocka upp sin smarta telefon och ta reda på det man behöver är inget märkvärdigt. Särskilt nu när nästan all samlad kunskap finns inom räckhåll, ett klick bort. Det påverkar i högsta grad hur vi kommunicerar.
 
När aktiviteten är så hög och informationsmängden så stor som den är idag är det viktigt att nå den som söker. Målgruppen är därför viktig och i kommunikationsmodellen, som består av sändare – meddelande - kanal – mottagare, har sändare och mottagare fått byta positioner.

Kommunikationen måste utgå ifrån mottagaren, inte från sändaren. Den som söker på nätet, mottagaren av budskapet, har redan stor kunskap och är aktiv. Hur vinner man mottagarens gunst? Det ger content marketing svar på. Här är de fyra grundpelarna som vi på ComWise arbetar efter.
 
1. På mottagarens villkor
När mottagarna upplever att budskapet talar till dem på ett uppriktigt sätt, tar de gärna del av informationen. De vill också i allt större utsträckning bestämma själva över när de ska ta del av rena säljbudskap. Budskapet måste vara intresseväckande, engagerande och ge ny kunskap för att mottagaren ska stanna upp och inte sortera bort det som kommuniceras. Innehållet ska i första hand skapa relationer som ger ett underlag för bra fortsatt kontakt. Den redaktionella texten är här helt avgörande.

Kampen om målgruppen

För att kommunikationen ska få resultat är det centralt att fokusera på målgruppens behov av information.

Det avgör om kommunikationen är framgångsrik eller inte.


 

2. Förändra attityder
I takt med att mottagaren får sin kunskapstörst släckt, oavsett ämne, sker också en förändring. Attityder och beteenden ändras eftersom mottagaren har en rikare och tydligare bild, man vet mer och har fått en större förståelse.
 
3. Pågående process
Att kommunicera för att förändra en uppfattning eller en attityd är ett pågående projekt. Så är det också när det i första hand handlar om att skapa relationer. Det är inte möjligt att åstadkomma på kort tid. Det krävs målmedvetenhet och struktur för att lyckas långsiktigt och att nå de uppställda målen.
 
4. Egna kanaler
Fördelen med att använda egna kanaler är att de är lätta att kontrollera och att det är lätt att mäta utfallet. Jämför att annonsera i en tidning och att analysera din hemsidesblogg med Google Analytics. Det är naturligtvis svårt att veta hur många som läst annonsen, men om du gör den klickbar på din hemsida kan du mäta exakt hur många som klickat och valt att läsa den. Att mäta intresset på det sättet ger en fantastisk möjlighet att förstå målgruppen. Det blir också lättare att ge dem den information som de vill ha.

Content marketing ger stabila relationer
och ökar affärsmöjligheterna

Content marketing i praktiken betyder att man bygger flöden mellan egna digitala kanaler och hemsidan. Navet är hemsidan och till den knyts kanalerna, till exempel nyhetsbrev, blogg, LinkedIn eller andra. När budskap publiceras genereras flöden som är mätbara och ger värdefull information om hur väl målgruppen förstod budskapet eller vad som ska förändras och kompletteras.

Content marketing ger dig:

  • möjlighet att attrahera följare och nya kunder och behålla de du redan har
  • få dina relationer att växa sig starkare och bli fler
  • möjlighet att skapa dig en status som expert och bygga ett starkare varumärke.

Samverkande flöden

När de digitala kanalerna samverkar och är mätbara skapas en mängd nyttiga data som kan användas för att göra kommunikationen effektivare.
 

 

När flödet kopplas till CRM-systemet blir affärsnyttan än mer påtaglig eftersom befintliga kunddata samverkar med flödena på ett mycket intressant sätt. Du kan aktivt välja att automatisera marknadsföringsprocessen – från sökord till beslut att återkomma och bli en trogen följare.

Med hjälp av flödet blir dina leads mer kvalificerade och man kan ägna mer tid åt dem som verkligen är intresserade än åt dem som inte är det. Om ditt syfte är att få trogna följare har du samma förutsättningar att mäta. Hur vet vi att de är intresserade? Det ger flödena svar på tillsammans med de fyra punkterna ovan.
 
Kommunikationen blir effektivare med hjälp av content marketing och det bästa är att målgruppen får den information som de uppskattar, tycker är läsvärd och meningsfull.