cwlogga_m

Våra tjänster som vässar era budskap

Innehåll, redaktionsråd och contentplanering

Planering med redaktionsråd
och contentplan

Redaktionsrådet håller hemsidan, sociala medier och andra kanaler aktuella. Där väljs vilka budskap som ska kommuniceras, när och i vilka kanaler. Allt sammanställs i en översiktlig
plan och contentkalender.


Läs mer om redaktionsråd och contentplan

Texter som väcker läslust

Vi skriver läsvärda texter efter behov och efter den gemensamma planeringen i contentplanen. Vi intervjuar och producerar nyheter, kundreportage, bloggar, storytelling och informativa texter till whitepapers och liknande. 

Läs mer om vår produktion av texter

Pressreleaser och medieaktiviteter

När media och pressen ska uppmärksammas på intressanta händelser eller vill ha ett uttalande av dig hjälper vi till med nyhetsbedömning, kontaktar journalister, skriver pressreleaser och kallar till presskonferens.

Läs mer om att nå media

Dra nytta av retorik för att övertyga

Vi bygger hållbara argument som bygger på fakta, förtroende och känslor. En klassisk retorisk modell som är effektiv när du ska väcka opinion, ventilera åsikter eller föra fram välgrundade idéer. Vi använder också verktyg för att bemöta motargument.

Läs mer om hur vi vässar dina argument

Uppföljning och mätning av resultatet

För att förstå målgruppen, förbättra kommunikationen och hela tiden vara aktuell är det viktigt att mäta intresset av det som skickats ut. Vi hjälper dig att välja och analysera data för att ge underlag och idéer vad som ska förstärkas och breddas för att locka en större målgrupp.

Läs mer om uppföljning