cwlogga_m

Attraktiv formgivning och layout

stärker budskapen

Bra innehåll förtjänar bra design

Med en tydligt utformad design är det lätt att läsa, lyssna eller se budskapen. Därför är formgivning en viktig del av kommunikationskedjan. Det är där, i det ögonblicket, budskapet möter mottagaren och kommunikationen föds.

Enhetlig formgivning efter er grafiska profil som direkt förmedlar ert varumärke.
Tydlig design stärker er identitet och är lätt att känna igen.
Reportage och texter formges som en vanlig tidningsartikel som ökar läsbarheten.
Vi utformar budskapen till dina kanaler

Vi formger budskapen för målgruppens behov av att uppleva:

  • Grafisk produktion och layout av broschyrer, kundtidningar och årsredovisningar
  • Digitala kanaler som hemsida, nyhetsbrev, whitepapers och power points
  • Inlägg i sociala kanaler
  • Film och video
  • Podd.
En bra start på kommunikationen är en bra förpackning av dina budskap

Ja, kontakta mig om produktion och design!