cwlogga_m

Uppdatera kanalerna regelbundet med

redaktionellt arbetssätt och skarp plan

Varför redaktionsråd och innehållsplan?

Många tycker att det är svårt att hinna med att publicera innehåll i kanalerna, som LinkedIn. Det beror oftast framför allt man saknar idéer och uppslag och att ingen ser till att det blir gjort.

Tillsammans bildar vi ett redaktionsråd som ventilerar idéer och beslutar om vilka budskap som ska publiceras, till vem, när och i vilka kanaler. Allt samlas i en överskådlig och lättillgänglig plan som vi delar. Du får en välbehövlig avlastning som gör att era budskap och innehåll kommuniceras som ni vill. Intresset för er verksamhet ökar.

Du blir avlastad när vi projektleder processen för regelbunden publiceringen enligt planen.
Tack vare de regelbundna uppdateringarna behåller ni värdefulla relationer.
Det är enkelt att fylla på med  idéer och uppslag i planen som är tillgänglig digitalt.
Så här får du hjälp med redaktionsråd och contentplan:
  • Ni får hjälp i den kreativa processen med idéer till era kanaler  
  • Era värdefulla kunskaper och erfarenheter blir varumärkesbyggande berättelser
  • Tillsammans värderar vi och beslutar om vilka budskap som ska publiceras, vid vilken tidpunkt och i vilka kanaler
  • Ni får en uppdaterad innehållsplan som avlastar kommande publiceringar
  • Alla i redaktionsrådet får tillgång till planen för att bidra med uppslag och idéer, ha koll på deadline och aktiviteter samt följa upp det som har publicerats
  • Vi projektleder med arbetssätt och styr upp processen så att ni når era mål
  • Ni får även hjälp med att producera, publicera, hantera kanalerna och mäta resultat.

Vill du dra större nytta av ditt nätverkande på LinkedIn?

Då behöver du tydliga mål, skarp profil och innehållsplan för kontinuerlig publicering.

Det hjälper vi dig med!

Beställ den kostnadsfria statusrapporten som visar er status på LinkedIn.

Här är fler av våra tjänster