cwlogga_m

Uppdatera kanalerna regelbundet med

redaktionsråd och contentplan

Varför redaktionsråd och contentplan?

För att upprätthålla intresset behöver hemsidan, sociala medier och andra kanaler uppdateras regelbundet. Redaktionsrådet ventilerar idéer och beslutar om vilka budskap och innehåll som ska publiceras, när och i vilka kanaler. Allt samlas i en överskådlig och lättillgänglig plan
och i en contentkalender.
 Det gör att intresset för er verksamhet ökar.

Det sköter redaktionsrådet som avlastar och ventilerar idéer och beslutar om  vilka budskap som ska publiceras, när och i vilka kanaler. Allt samlas i en överskådlig och lättillgänglig plan och i en contentkalender. Det gör att intresset för er verksamhet ökar.

Ni blir avlastade när vi tar ansvar för att publiceringen genomförs enligt planen.
Tack vare de regelbundna uppdateringarna behåller ni värdefulla relationer.
Det är enkelt att fylla på med  idéer och uppslag i planen som är tillgänglig digitalt.
Så här fungerar redaktionsråd och contentplanen:
 • Vi hjälper er i den kreativa processen med idéer till era kanaler  
   
 • Vi hämtar in värdefull kunskap och erfarenheter från er som kan bli varumärkesbyggande berättelser
   
 • Vi värderar tillsammans med er och beslutar om vilka budskap som ska skickas ut, vid vilken tidpunkt och i vilka kanaler
   
 • Vi tar fullt ansvar för att planera, producera innehållet och uppdatera contentplanen, där contentkalendern är ett viktigt redskap
   
 • Tydligt formulerad ansvarsfördelning i de fall då vi är ett stöd i er egen produktion
   
 • Översiktlig contentplan som delas digitalt och uppdateras av alla i redaktionsrådet när nya idéer och uppslag kommer fram.

Redaktionsrådet och planen ger struktur. Det ökar era chanser att hålla kvar lönsamma och goda relationer.

Ja, kontakta mig om att planera kommunikationen.