cwlogga_m

Uppdatera kanalerna regelbundet med

redaktionellt arbetssätt och skarp plan

Varför redaktionsråd och innehållsplan?

Många tycker att det är svårt att hinna med att publicera innehåll i kanalerna, som LinkedIn. Det beror oftast framför allt man saknar idéer och uppslag och att ingen ser till att det blir gjort.

Tillsammans bildar vi ett redaktionsråd som ventilerar idéer och beslutar om vilka budskap som ska publiceras, till vem, när och i vilka kanaler. Allt samlas i en överskådlig och lättillgänglig plan som vi delar. Du får en välbehövlig avlastning som gör att era budskap och innehåll kommuniceras som ni vill. Intresset för er verksamhet ökar.

Du blir avlastad när vi projektleder processen för regelbunden publiceringen enligt planen.
Tack vare de regelbundna uppdateringarna behåller ni värdefulla relationer.
Det är enkelt att fylla på med  idéer och uppslag i planen som är tillgänglig digitalt.
Så här fungerar redaktionsråd och contentplanen:
  • Vi hjälper er i den kreativa processen med idéer till era kanaler  
  • Vi hämtar in värdefull kunskap och erfarenheter från er som kan bli varumärkesbyggande berättelser
  • Vi värderar uppslagen och beslutar tillsammans vilka budskap som ska publiceras, vid vilken tidpunkt och i vilka kanaler
  • Vi projektleder och tillsammans planerar vi innehållet och uppdaterar planen
  • Vill ni, hjälper vi till att producera, publicera, hantera kanalerna och mäta resultat
  • Tydligt formulerad ansvarsfördelning
  • I planen delar alla i redaktionen information, plan och kan bidra med nya uppslag