cwlogga_m

Vår tjänst: Kommunikationsstrategi

Vi tar fram genomtänkt strategi
som underlättar hela kommunikationen

Du måste veta varför du kommunicerar, vilka värden och budskap som ska förmedlas och hur det ska ske. Då är en vägledande kommunikationsplan guld värd.
 
Din verksamhet är unik. Likaså är plattformen, planen, skräddarsydd efter er situation, ert nuläge och er framtid. Med planen blir kommunikationen en produktiv handlingsplan där aktiviteterna blir verklighet med hjälp av kommunikationsrådet. Vägen till mottagarna förenklas eftersom planen motverkar att flaskhalsar uppkommer.

Planen ökar beredskapen när förändringar påverkar er omvärld, marknad eller organisation. Kort sagt fungerar planen som hjärnan i en kropp som lyssnar till omgivningen och som styr och samordnar kommunikationsprocessen i alla aktiviteter.
 
Men planen blir aldrig en papperstiger. Våra kommunikationsplaner är utformade som verktyg och är ett givet underlag för beslut i det dagliga arbetet med vad och när kommunikationen ska ske och av vem. En nödvändig grund för att genomföra aktiviteter. Den löper som en röd tråd, ut i varje kommunikationsaktivitet, till exempel i montern på mässan, att tala på öppet hus, skriva ett inlägg på Linkedin eller formulera en tankeväckande speakertext till en presentation i en film.
 
Tillsammans tar vi fram kommunikationsplattformen. Ingen känner er verksamhet bättre än du och dina medarbetare. Vi stödjer er med vår kompetens och erfarenheter så att er verksamhet kommuniceras på ett tydligare sätt.
Kommunikationsplattformen fokuserar på
  • Vägval utifrån era mål och värden, strategiskt och taktiskt
  • Målgruppernas behov i centrum för hela kommunikationsprocessen
  • Konkretisering av värden för att de blir kommunicerbara budskap
  • Upprättade an publiceringsplan efter er verksamhet och val av kanaler
  • Kompetensinventering för att ni ska kunna klara av kommunikationsaktiviteterna
  • Start av kommunikationsråd för att omsätta strategin och aktiviteterna i praktiken

Redo för första steget till en effektivare kommunikation?

Jag vill veta mer! Kontakta mig om kommunikationsplattform.