cwlogga_m

Vår tjänst: Kommunikationsråd

Styr upp kommunikationen

kommunikationsråd, arbetssätt och plan

Att kommunicera och beröra målgrupper kräver engagemang och kontinuitet. En regelbunden påverkan som upprätthåller relationer, upplyser, inspirerar och förändrar. En påverkan som bidrar till att uppfylla mål och förväntan. Därför har vi utvecklat tjänsten Kommunikationsråd.
 
Det är ett arbetssätt som överblickar hela er kommunikation och styr upp de dagliga aktiviteterna så att de blir av och realiserar de långsiktiga målen. Ett verktyg för att förmedla och förverkliga målen och värdena i kommunikationsplanen till budskap och handling.
 
Resultatet är en långsiktig kommunikation med ett lättrörligt och agilt arbetssätt som motverkar ad hoc-lösningar. Med rådet får ni ett arbetssätt som underlättar och effektiviserar vägen för budskapet, från strategi till handling och målgrupp.

Så fungerar kommunikationsrådet

Vi bildar en styrgrupp, ett råd, med dig och dina medarbetare från olika funktioner.
Tillsammans planerar vi, beslutar, genomför och följer upp kommunikationsaktiviteterna.
Varje medlem i rådet har sin roll och tydliga ansvar.
 
Vår roll är att leda rådet, sammankalla och styra arbetet i gruppen.
Tillsammans tar vi fram idéer och värderar vilka aktiviteter och budskap som ska genomföras.
 
Med vår breda kunskap och djupa erfarenhet av att driva
kommunikationsråd ger det resultat och underlättar processen i varje aktivitet.

Rådet fungerar också som ett redaktionsråd så att innehåll blir publicerat i era valda kanaler
till exempel hemsidan, nyhetsbrev eller sociala medier.
 
Idéer och beslut samlas i en överskådlig och lättillgänglig plan som alla i rådet delar och som är ett verktyg för att genomföra aktiviteterna.

Rådet är ett viktigt verktyg i hela ert kommunikationsarbete

Er verksamhets- och kommunikationsplan är motorn i rådet. Där förankras alla kommunikativa
beslut som sedan genomförs på kort och lång sikt. Rådet omvärldsbevakar för att kunna agera agilt.

Vi hjälper inte bara till med själva råden. När aktiviteterna ska genomföras mellan råden, guidar och coachar vi i era utmaningar.

Grunden för rundabordssamtalet i rådet är era utmaningar i er kommunikation, som:
 
 • hantera media, pressreleaser efter nyhetsvärdering, medialogik och mediaträning
 • rekrytering, employer branding och onboarding
 • driva opinion i era hjärtefrågor
 • fatta trygga beslut med hjälp av etik och argumentationsanalys som är enkla att förstå och kommunicera
 • stärka den interna dialogen och transparensen för att kommunicera i alla era verksamhetsområden och kvalitetsarbetet med ISO
 • stimulera färdigheter i att presentera i tal och skrift, inte minst för sociala medier
 • kriskommunikation, förebygga kriser och öka medvetenheten kring visselblåsarens lagliga rättigheter
 • marknadsföring, inbound marketing och content marketing
Därför behöver ni kommunikationsråd
 • Rådet ger er ett välbehövligt diskussionsforum i er verksamhet för att prioritera er kommunikation och skapa förutsättningar så att den blir genomförd.
   
 • Ni får en efterlängtad regelbundenhet med de återkommande råden som förkortar beslutsprocesser och ger en kontinuitet som överblickar och återkopplar kommunikationens resultat.
   
 • Kommunikationen blir effektivare med det horisontella arbetssättet mellan
  kompetenser i rådet som skapar värde i hela er organisation och
  inte vertikalt, i silos.

   
 • Stimulerar och fångar upp pulsen hos er som förtjänas att lyftas fram och
  kommuniceras
   för att stärka gemenskap och varumärke, till exempel berättelser och storytelling.
   
 • Ni förmedlar en ständigt aktuell bild av er till alla era målgrupper, intressenter
  och kunder.
   
 • Vi som kommunikatörer ser utanför boxen och tillför andra perspektiv än de
  som ni är vana vid.
   
 • De uppslag och idéer som rådet vaskar fram blir en viktig bas för er content marketing
  eller inbound marketing samt för innehållshantering, content management, för att upprätthålla kontinuitet i era kanaler.  

Vi berättar gärna mer om hur kommunikationsrådet kan underlätta er kommunikation och marknadsföring, fyll i formuläret så återkommer vi!

Med kommunikationsråd får du bättre resultat av LinkedIn 

Vill du dra större nytta av ditt nätverkande på LinkedIn?

Då behöver du tydliga mål, skarp profil och innehållsplan för kontinuerlig publicering.

Det hjälper vi dig med!

Beställ den kostnadsfria statusrapporten som visar er status på LinkedIn.