cwlogga_m

Styr upp kommunikationen

kommunikationsråd, arbetssätt och plan

Att kommunicera och beröra målgrupper kräver kontinuitet. En regelbunden påverkan som upprätthåller relationer och som upplyser, inspirerar och förändrar. En påverkan som bidrar till att uppfylla mål och förväntan. Därför har vi tagit fram ett kommunikationsråd.
 
Det är ett arbetssätt som omfattar hela er kommunikation, som ger överblick och styr upp de dagliga aktiviteterna så att de blir av. Ett verktyg för att förmedla och förverkliga målen och värdena i kommunikationsplanen till budskap och aktiviteter.
 
Resultatet är en långsiktig, lättrörlig och agil kommunikation som motverkar ad hoc-lösningar. Med rådet får du ett arbetssätt som underlättar och effektiviserar vägen för budskapet, från strategi till målgrupp.
 


Så fungerar kommunikationsrådet
Tillsammans med dig och dina medarbetare bildar vi ett kommunikationsråd för att planera, genomföra och följa upp kommunikationsaktiviteterna. Vi är kommunikationsledare som projektleder, sammankallar och tillsammans med er fattar beslut och besvarar frågor. Idéer och beslut samlas i en överskådlig och lättillgänglig plan som vi delar och är ett verktyg för att genomföra aktiviteterna.

Nyttan med kommunikationsråd
  • I rådet ventilerar vi alla kommunikationsaktiviteter, inte bara marknadsföring
  • Tillsammans värderar vi och beslutar om vilka budskap som ska förmedlas, vid vilken tidpunkt och i vilka kanaler
  • Du får hjälp i den kreativa processen med idéer  
  • Era värdefulla kunskaper och erfarenheter blir varumärkesbyggande berättelser
  • Alla idéer, uppslag och det som är publicerat samlas på ett och samma ställe, i en översiktlig aktivitetsplan, en innehållsplan
  • Alla i redaktionsrådet får tillgång till planen för att bidra med uppslag och idéer, ha koll på deadline och aktiviteter samt följa upp det som har publicerats

Vill era medarbetare bli bättre på kommunicera?
Gå vår utbildning för att bli en bättre skribent eller talare! Här är mer om utbildningarna.

Hinner ni inte med att skriva och publicera?
Vi hjälper till med att producera, publicera, hantera kanalerna och mäta resultat. Läs mer här.

Vill du dra större nytta av ditt nätverkande på LinkedIn?

Då behöver du tydliga mål, skarp profil och innehållsplan för kontinuerlig publicering.

Det hjälper vi dig med!

Beställ den kostnadsfria statusrapporten som visar er status på LinkedIn.