cwlogga_m

Kundcase
Kundreportage för Graphisoft

Graphisoft Sverige i Malmö marknadsför programvaror för arkitekter, däribland ArchiCAD. Företaget präglas av en snabb utveckling där nya sätt att arbeta med informationen ständigt växer fram.
 
Behov
Vi fick uppdraget att skriva ett kundreportage för att Graphisoft Sverige ska kunna visa på den nytta som programmen gör för arkitekter.
 
Vår lösning
De tekniska aspekterna hos ett program har den nackdelen att de döljer viktig information som andra arkitekter är intresserad av. Därför fokuserade vi de saker som en arkitekt förstår och dagligen arbetar med. De tekniska termerna är starkt nedtonade. Vi intervjuade arkitekten Thomas Lind och bad honom berätta om sin arbetsvardag, om skisser och konceptutveckling, om arkitektoniska utmaningar och hur programmet ArchiCAD är ett stöd. Fokus i reportaget ligger alltså på Thomas och på hans erfarenheter, inte på själva programmet. 

Reportaget publicerades på Graphisoft Sveriges hemsida, du kan läsa det här.
Vi gjorde också en layout med text och bild till en lättdistribuerad trycksak.

 

Arkitekten Thomas Lind ser som sin uppgift att skapa ordning i kaos. Bild: Love Janson.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig så att du får en effektivare kommunikation?