cwlogga_m

Kundcase

Klimatförändingar i fokus för medborgarkommunikation
Reportage och produktion av kommuntidning
för Halmstads kommun

Hur kommer Halmstad att påverkas av klimatförändringarna? En minst sagt brännande fråga som ständigt är aktuell. För att mildra problemen och förbättra miljön har Halmstads kommun genomfört sex kraftfulla miljösatsningar. Vi fick förtroendet att rapportera om projekten och bidra med produktion av kommuntidningen ”Hjärtefrågor”, som skickades ut till samtliga hushåll i kommunen.

Kommuntidningen ”Hjärtefrågor” är en inarbetad kanal som förser medborgarna med aktuell information och kunskap. Därför var det självklart att göra ett specialnummer om miljöarbetet för att berätta om de sex projekten. Allt för att medborgarna i kommunen ska förstå miljöproblematiken men också se vad kommunen bidrager med för att mildra påverkan.


Uppdraget
Vi samarbetade med projektledaren på kommunen i projektet för att få en effektiv arbetsgång och planera innehållet och artiklarna i en ständig dialog. Efter genomgångar och research och kontakter med betydelsefulla aktörer och tjänstemän inom kommun och länsstyrelse, intervjuade vi och skrev reportage. Vi anlitade fotografer, en illustratör och gjorde layout. Eftersom tidningen innehöll även annan information samarbetarbetade vi med en annan leverantör för att producera tidningen.

Ett av miljöprojekten handlade om att använda gödsel som värmekälla. Ett bra exempel på
kretsloppstänk i kommunen.

Resultatet
Så här blev tidningen, till höger ser du första sidan
som fokuserar på det viktiga miljöbudskapet.

"Hjärtefrågor" distribuerades till alla medborgare i kommunen som på detta sätt fick en god inblick av de insatser som man på kommunal nivå gör för att värna närmiljön i kommunen. 

 

Vill du veta mer om projektet och vårt uppdrag?

Hör av dig till Love mejla love@comwise.se, ring 0708 744 788 eller fyll i nedan!