cwlogga_m

Kundcase: Content marketing för HGF

Det välkända Halmstadföretaget HGF, AB Halmstad gummifabrik, tillverkar produkter för kunder inom olika branscher. Man utvecklar även egna produkter. Det senaste tillskottet är en fender för industrihamnar. Fendrarna monteras på kajen och fångar upp kraften från ett anlöpande fartyg på ett säkert sätt och hindrar att skador uppkommer.
 






Christian Kiks,
vd på HGF.
Bild: Love Janson.

Behov
För att nå kunder och intresserade av den nyskapande fendern har HGF valt content marketing.

 

Vår lösning
Vi fick uppdraget att 
genomföra detta. Först 
har vi analyserat och utvecklat en strategi som sjösatts i aktiviteter. Allt inom ramen för content marketing.


Framförallt att innebar detta att utgå från målgruppens behov av kunskap. Det är också betydelsefullt att förmedla information som målgruppen upplever är relevant, att det sker i kanaler som HGF kontrollerar och att det är en pågående process och ingen kampanj.

För att uppnå detta har vi byggt mätbara flöden kring en hemsida i centrum dit olika kanaler knyts, som blogg och sociala medier. Genom att analysera flödet får HGF ständig kunskap om läsarnas beteende. Det bidrar till att effektivisera kommunikationen på flera sätt. Vi tar fram hållbara argument med hjälp av retorik och formulerar budskap som sticker hål på fördomar och eliminerar kunskapsbrister.

Med hjälp av content marketing stärks HGF:s relation med kunder och intressenter och nyttan med den svenska innovationen växer i hamnar, inte bara här hemma, utan även internationellt. 

Vill du också kommunicera på ett smartare sätt?

Content marketing - ett viktigt redskap för att vinna förtroende

Dra nytta av innehållsmarknadsföring
Vill du också nå målgruppen på deras egna villkor och med content och innehåll som de verkligen är intresserad av?

Då ska du kontakta oss!
Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig och visar hur content marketing är lönsamt och vilka vinster det ger.