cwlogga_m

Kundcase
Kurs för talrädda för Studenthälsan, Högskolan i Halmstad

Att känna nervositet inför att tala till en grupp är naturligt och har djupa rötter hos oss människor. Vår reptilhjärna säger åt oss att bli nervösa och vi vill fly när vi skiljs ut från gruppen och blir föremål för allas blickar. När nervositeten tar över undviker vi talsituationer. Den blir ett hinder i våra privatliv och våra yrkesliv - i skola, på arbetet och i våra fritidsaktiviteter. I förlängningen hindrar den vår personliga utveckling, vår karriär och är ett hot mot demokratin.
 
Behov
Studenthälsan på Högskolan i Halmstad hade ett behov av att erbjuda studenterna en lösning för de elever som var hindrade av talrädsla. De ville få eleverna att börja arbeta med situationen som hindrade dem i högskolestudierna som ofta består av att våga ställa frågor under lektionerna, medverka i grupparbeten och att presentera och redovisa resultaten. 
 
Vår lösning
Vi genomförde en trestegslösning i form av en inledande enskild intervju, en nulägesanalys, vilket låg till underlag för en personlig plan för att bearbeta talrädslan i mycket små steg. Deltagarna fick därefter arbeta med träning i de olika stegen för att slutligen genomföra en kort presentation i grupp.
 

Kursen var ett samarbete mellan Studenthälsan, studieförbundet Bilda
och ComWise.

Vi producerade även affischer för att marknadsföra kursen på högskolan
och annons till lokalpress.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig så att du får en effektivare kommunikation?