cwlogga_m

Kundcase
Kundreportage för Tomal

Det halländska ingenjörsföretaget Tomal utvecklar doseringsutrustning till reningsverk, processindustri och liknande verksamheter i Sverige och internationellt.
 
Behov
Tomal ville hitta ett sätt att kommunicera kundnytta på och samtidigt stärka sitt varumärke.
 
Vår lösning
Ett kundreportage svarade mot behovet och vi fick uppdraget att skriva om ett reningsverk där man hade haft stora bekymmer med läckage. Vi intervjuade driftteknikern Magnus Broström om den nytta som den nyinvesterade polymerberedaren från Halland gav dem. Bland annat blev arbetsmiljön bättre och det gick åt mindre mängder ämnen till reningsprocessen.

Med hjälp av reportaget fick Tomal en chans att berätta om kundnytta, men inte med egna ord, utan med kundens. I det här fallet har driftsteknikern störst trovärdighet. Reportaget publicerades på Tomals hemsida och layoutades även för tryck.

Kundnytta i praktiken när driftteknikern
Magnus Broström berättar om
ingenjörskunskap från Halland.
 

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig så att du får en effektivare kommunikation?