cwlogga_m

Carina Wahlstedt Janson på ComWise ger värdefulla tips om kommunikationstrappan.
Bild: Winnet Laholm.

Laholmsföretagare slipade sina kommunikativa kompetenser

I oktober 2019 har vi utbildat laholmsföretagare att kommunicera bättre – från pitch till att övertyga. Under två kvällar har vi kombinerat retorik med traditionell säljteknik så att deltagarna fått en större verktygslåda för att öka sin försäljning.
 
Under oktober månad har vi haft premiär på utbildningen Kommunikationstrappan. Vid två tillfällen fick laholmsföretagare från så olika branscher som revision och frisörsyrket öva sig i att presentera sig själva och sitt företag på ett övertygande sätt.
 
Vi kombinerade traditionell säljteknik, som exempelvis AIDA- och SPIN-frågor, med retoriska verktyg för att träna en mängd situationer där målet är att övertyga andra, exempelvis att köpa en vara eller en tjänst, att investera eller att bli medlem i en organisation. Genom att först göra en överblick över hela processen, från första kontakt till personligt möte med en viss målsättning, blir det mera synligt att varje steg mot en affärs- eller samarbetsrelation har ett syfte och är ett steg på vägen mot det slutgiltiga målet att skapa långsiktiga relationer.
 
Första steget, det allra första mötet, syftar exempelvis till att skapa intresse och byta kontaktuppgifter, inte att börja sälja in och vänta resultat direkt. Det fick deltagarna öva på i en pitch där förutsättningarna är tuffa – de har bara 20 sekunder på sig och det är första gången de träffar den som ska lyssna på presentationen. En nyttig övning som de sedan fick respons på av de andra deltagarna och som de kan utveckla och bygga på till längre presentationer.

Detta och andra kunskaper, till exempel beteenden som skapar goda relationer vid mingel och mässor eller att bemöta säljinvändningar, fick de också öva praktiskt.

Viil du också skärpa era kunskaper i kommunikation
med våra utbildningar?

Då ska du kontakta oss!
Fyll i formuläret så berättar vi hur
ni kan få effektivare och resultatinriktade flöden som sparar både tid och era
resurser.