cwlogga_m

Risk för feltolkning när emojier ger dubbla budskap

ComWise Magasin  27 aug 2020

Innehåll

Hur är det möjligt att emojier kan tolkas både positivt och negativt till ett budskap i ett och samma inlägg? Vi berättar varför och vägleder dig till bra rutiner.

Harmlösa klick på emojier i inlägg, från tummen upp till arga gubben, kan tolkas väldigt olika och skapa missförstånd. Hur tolkar du emojierna i inlägget nedan?

Bild från Facebook
Bild från Facebook

Den informativa formuleringen ”Det kokar bland barnmorskorna på Danderyds förlossning” kan få tummen upp för att frågan uppmärksammats och delats.

Den kan också betyda att man håller med barnmorskorna i sak. Arga gubben kan på samma sätt tolkas olika. Å ena sidan att man sympatiserar med barnmorskorna som vägrar jobba extra för att de får sänkt ersättning.

Då betyder det ungefär: jag är också arg för detta! Å andra sidan kan man välja den för att man ogillar barnmorskornas protest. Texten är formulerad ”Barnmorskor vägrar jobba extra i sommar – ersättningen har sänkts”. Då är det rimligt att tolka arga gubben som att man tycker att det är fel att de protesterar och att de kräver högre ersättning.

Utrymmet för tolkning är stort.
 
Att emojierna kan misstolkas kan bero på att texten på bilden innehåller flera olika sakpåståenden att ta ställning till eller att de har olika språknyanser. Det kan också bero på att man inte tänker på hur påståendet är formulerat.

Vanligt med dubbeltydiga tolkningar
De olika tolkningarna ger helt olika klick när någon delar eller väljer symbol. Vi gjorde stickprov i vårt eget flöde och behövde inte leta länge innan vi hittade fler exempel på oklara eller dubbeltydiga tolkningar som den som klickade kanske inte alls hade tänkt sig.

Och det finns många sådana fällor varje dag. Mellan text- och emojibudskap kan finnas stor risk för missförstånd. Vilken text reagerar man på med vilken symbol?

Handfasta tips
Som i all kommunikation handlar det om att vara tydlig. Ett högre eller aggressivt tonläge i debattråden på grund av missförstånd i en kanske redan infekterad debatt var kanske inte det du räknade med.

Vi vägleder dig med några tips för att undvika missförstånd:

  • Läs rubriken och ingressen noga och ta reda på om det finns olika nyanser och värdeord eller motstridiga påståenden
  • Läs hela inlägget innan du väljer emoji eller kommenterar – statistik visar att många tyvärr agerar utan att först ha läst hela artikeln
  • Om emojin kan missuppfattas, välj att kommentera istället eller komplettera med en kommentar för tydlighets skull
  • Kommentera alltid när du väljer att dela – det gör dig mer trovärdig, det förklarar varför just du tycker inlägget är intressant och det gör att du blir tydlig med varför du vill dela det
  • Välj emoji utan kommentar bara om budskapet är entydigt.

Detta är bara ett exempel på när responsen kan missuppfattas. Linkedin och Facebook innehåller oavsiktlig respons varje dag. Med rutiner blir kommentaren tydlig.

Vi hjälper dig i din digitala kommunikation

Funderar du på vilken reaktion ett inlägg kan komma att få? Vi ger dig råd på vägen. Skicka ett mejl till  Carina eller fyll i formuläret nedan.

Prenumerera på ComWise Magasin!
En gång i månaden får du ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.