cwlogga_m

Vaska fram vad ni vill säga med "5 frågor"

ComWise Magasin  25 juni 2019

Språk och skrivtips

Vad är egentligen ett ”effektivt budskap”? Med hjälp av metoden
”5 frågor” blir det lättare att formulera och vaska fram det man vill ha sagt. Här förklarar vi hur den fungerar och hjälper er i er kommunikation.

Brukar du köra fem frågor? Det är en metod där man går till botten med en tanke, uppfattning eller det man vill göra, till exempel inom kommunikation och marknadsföring. Först ställs en fråga som följs av ett svar, som i sin tur ifrågasätts och bildar ett nytt svar. Det upprepas fem gånger. Till sist får man fram ett betydligt mer välgrundat svar än tidigare.
 
Vill man kommunicera effektivare budskap kan det vara svårt att genomföra i praktiken. Orsaken är att det inte alltid är enkelt att formulera vad man menar med ”ett effektivt budskap”.

 

Så här fungerar det.
Utgångspunkt: Vi vill ha effektivare budskap.
 
1. Varför då?
- För att kunderna bättre ska förstå vad vi sysslar med!
 
2. Varför är det viktigt?
- För att de ska bli mer intresserade av våra produkter.
 
3. Hur kan vi få dem mer intresserade av våra produkter?
- Vi måste kommunicera kundnyttan så att de inser att vi är det bästa alternativet med högsta kvaliteten.
 
4. Hur ska vi veta vilken kundnytta som vi levererar?
- Genom att ta reda på vad kunderna tycker om vår kvalitet.
 
5. Hur blir kundnyttan ett budskap?
- Vi formulerar den och publicerar på vår hemsida, nyhetsbrev och på Linkedin.

 

Resultat: Med detta enkla frågebatteri har det vaga ”effektivare budskap” mejslats fram och skärpts till att handla om kundnytta och kvalitet. Kommunikationen blir skarpare och budskapet blir tydligare. Och framförallt så förstår målgruppen bättre vad man egentligen vill säga.

Behöver du att formulera innehåll och texter?

Vi hjälper dig med att skriva kärnfullt som väcker intresse. Här är mer om våra textproduktioner. Eller mejla Carina eller Love.

Vad tycker du, hur går dina tankar? Skicka gärna en kommentar!

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den sbannab förändingen inom kommunikation och marknadsföring.