cwlogga_m

Tyst samhälle om oron växer kring digitala medier
– vår analys av Svenskarna och internet

18 oktober 2019

Svenskarna och internet

Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2019 har kommit. Vi kommenterar rapporten med kommunikatörens glasögon och den här gången fokuserar vi på digitala medier.

Svenskarna börjar bli skeptiska till digitala medier. Användandet har slutat öka och planar ut för första gången sedan 2011, framför allt när det gäller sociala medier. När det gäller Facebook anar man till och med en minskning. Det är en av slutsatserna i rapporten Svenskarna och internet från Internetstiftelsen. Vi menar att osäkerhet och kunskapsbrist kring digitala frågor är några av orsakerna till utvecklingen.  
 
Svenskarna oroar sig alltmer för integriteten. Vågar vi verkligen lita på vad som sägs om vårt integritetsskydd och vågar vi lita på de företag som levererar tjänsterna? En annan utmaning är tilliten till informationen vi nås av. Vi har vant oss vid att publicisten, det vill säga etablerade media, radio, tv och dagstidningar, alltid källgranskat åt oss innan publicering. I digitala medier måste vi själva ta rollen som källgranskare och när vi själva blir publicister har vi en skyldighet att känna till regelverket. Har svenskar i allmänhet den kunskapen? En förändring som vi kanske underskattat betydelsen av. En tredje stor utmaning är trolling och näthat.
 
Utmaningarna med integritetsfrågor, källgranskning och annan faktakontroll och beteenden som trolling och näthat får allvarliga konsekvenser för kommunikationen. Ett stort behov av kunskap har sedan en tid växt fram på alla tre områdena. Ett kunskapsbehov som behöver fyllas i samma takt som ansvaret flyttats till oss alla. De digitala kanalerna är ju i grunden redskap för att vi ska kommunicera med varandra: dela kunskap, informera och debattera. De fyller inte sin funktion om oron leder till att man hellre väljer att avstå än att ta aktiv del.
 
Vi anser därför att det som vi behöver oroa oss allra mest för utifrån rapporten är att bristande kunskap leder till att vi avstår ifrån att kommunicera med varandra i digitala medier. Det skulle leda till att värdefull kunskap, information, erfarenhet och debatt går förlorad. Det öppna och demokratiska samhället är beroende av tillit, transparens och öppen debatt. Eftersom en stor del av ansvaret i praktiken förskjutits till den enskilde individen behövs därför en omfattande folkbildning på alla tre områdena.
 
Carina Wahlstedt Janson

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.

Vad tycker du, hur går dina tankar? Skicka gärna en kommentar!