cwlogga_m

Att återfå förtroendet när informationen läcker

ComWise Magasin  28 mars 2018

Strategi

Att annonsörer använder sig av information om kunden för att kunna rikta budskapet bättre mot en viss målgrupp är inget nytt. Ändå har den så kallade Cambridge Analytica-skandalen överrumplat oss. Varför? Vi kommenterar förtroendekrisen när det gäller informationshantering.

Den senaste veckan har en av de största nyheterna varit att information från Facebook använts av företaget Cambridge Analytica och bidragit till att påverka det amerikanska valet. Det ser inte ljust ut för Facebook. Frågan ska utredas och om granskningen visar att det handlar om olagligheter kan det få stora juridiska och ekonomiska konsekvenser.
 
Men är nyheten förvånande? Just i fallet Cambridge Analytica handlar det om att övertyga politiskt. I andra fall handlar samma informationshantering om annonsförsäljning. Det är mycket vanligt att använda information för att kunna rikta reklam och annan påverkan bättre mot målgruppen. Psykografisk segmentering, att se mönster i konsumtion och annat baserat på olika typer av kunskap om kunden, har funnits långt innan vi blev sociala på nätet. Det är heller inte unikt för Facebook. Appar, andra applikationer som YouTube och Linkedin, kreditkort och medlemskort är bara ytterligare några exempel på att vi delar information.
 
Vi ser ju också fördelarna med detta. Företagen ser fördelen att kunna nå ut på ett mer kvalitativt sätt till konsumenten genom annonsering och på det sättet bli mer träffsäkra i sina budskap. Konsumenten å sin sida ser fördelarna med selekterad och personaliserad reklam. Vi vill ha det som vi upplever som relevant just för oss. Kan vi få slippa det andra, tack? Men gratis är ju alltid attraktivt och då agerar vi mer på impuls.
 
Vi konsumenter lämnar gärna ifrån oss information om oss själva i utbyte mot någonting gratis. Det kan vara musik, intressant läsning, en rabatt, ett skojigt test eller något annat. Vi har förmodligen alla redan delat med oss av information som skulle kunna användas på fel sätt. Ibland fyller vi också själva i uppgifter för att få ta del av eller för att få ladda ned något. Uppgifter om kön, geografi och ålder är, enligt undersökningar om marknadsundersökningar, det som vi är mest villiga att lämna ifrån oss. Det kombineras sedan med uppgifter om vårt beteendemönster på datorn.
 
Vad är det då som gör oss uppskakade över detta? Det har sakta gått upp för oss vilka konsekvenser det kan få om tekniken används till politisk påverkan. Vad händer om vi inte kan styra användningen? Med digital spridning blir effekten dessutom så mycket större. Frågan handlar om förtroende. Om vi inte kan lita på hur uppgifter om oss används kan det leda till att vi blir skeptiska till allt kring den här tekniken. Alla förlorar på ett bristande förtroende för hur vi hanterar information. Men vi måste skilja på att information finns tillgänglig och hur vi använder den - regelverket och etiken.
 
En digital expert på TV4:s nyheter, Johan Öbrink, uttalade sig den 21 mars om Cambridge Analytica. Han var inte förvånad över det som inträffat och menade att Facebook och andra använt den här typen av information sedan länge för att skapa annonsintäkter. Det är det som de lever på. Facebook tycks snarare överraskade av att frågan väckt så stor uppståndelse. ”Facebook är som en bondgård där man skördar människors information och sedan säljer man den”, är hans beskrivning.
 
Vi tror, liksom Johan, att personuppgiftslagen, PUL, som vi redan har och den nya GDPR-lagen är en bit på väg för att förtroendet för informationshantering inte ska förstöras. Men det kommer inte att räcka. Och vi kommer alltid att bli ombedda att själva intyga digitalt innan vi tar del av eller laddar ner något. Vi måste alla ta ansvar för att granska argumenten och källorna till det som vi gör på nätet, framför allt när det är gratis. I slutänden måste vi, menar Johan, ”lära oss hur man pratar med en con artist och inte gå på saker”.

Den enskilde kommer att behöva ta det yttersta ansvaret. Vårt ifrågasättande, vårt kritiska tänkande och vår förmåga att argumentera sätts på prov, oavsett om det handlar om köpa och sälja eller att gå och rösta. Då behövs kunskapen att kritiskt granska fakta och argument. 

En kommunikationsplattform ökar chanserna att informationskriser inte uppstår. Det hjälper vi er med!

Vi utformar en genomtänkt kommunikationsplattform som med strategi och taktik skapar en säker grund för att kommunicera era budskap och nå era mål.
Här är mer om vår kommunikationsplattform. Eller mejla Carina eller Love.

Vad tycker du, hur går dina tankar? Skicka gärna en kommentar!

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.