cwlogga_m

Budgeterar du kommunikationen smart 2020

ComWise Magasin         29 okt 2019

Strategi

Hur budgeterar du kommunikationsåret 2020? Om det interna arbetet, till exempel med sociala medier, inte tas med i budgeten kan det leda till att varumärket inte syns och påverkan på marknaden minskar.

Liksom andra områden av verksamheten måste också kommunikationen budgeteras. Det sker oftast i en marknadsplan där utfallet av årets insatser jämförs med förra årets. Höll budgeten eller sprack den?
 
Men detta är ett rätt ensidigt sätt att se på det som ska genomföras under nästa år. Det fokuserar enbart på de åtgärder som är en kostnad. Mässan, nya hemsidan, broschyren och alla leverantörer som fotografer, skribenter och andra, blir synligt i form av en faktura.
 
Det finns flera aktiviteter som inte faktureras och som inte blir en siffra i den ekonomiska redogörelsen. Och syns den inte så finns den förmodligen inte. I varje fall inte när den budgetsstyrda diskussionen sker inför nästa år.
 
Ta till exempel LinkedIn. Hur företagssidan ska uppdateras tas förmodligen inte upp i budgetssamtalen eftersom aktiviteten sköts internt och därför inte kostnadsberäknas. Då blir den heller inte blir planlagd i listan över de budgeterade åtgärderna. Marknaden påverkas negativt eftersom varumärket får en försämrad synlighet vilket i värsta fall kan leda till intäktsbortfall.
 
Därför måste aktiviteter som inte faktureras också inordnas i den årliga planeringen. Till aktiviteten sätts en ansvarig och tidsåtgång för att genomföra uppgiften. Då blir det också möjligt att räkna ut vad uppgiften kostar, och då kan man också lägga till den i budgeten som en intern kostnad.

En god hjälp är contentplanen som ger en översikt över alla kommande aktiviteter.

Råd för att budgetera kommunikationsåret 2020

1. Utgå från förra årets aktiviteter.

2. Ta fram er contentplan och lägg in 2020 års aktiviteter:
- de som levereras externt
- de som sköts av er personal: sociala medier, employer branding,
   kort sagt allt
och fördela de jämnt över året så att kommunikationen blir regelbunden.

3. Budgetera både leverantörernas kostnad och den egna interna.

Först nu har ni fått en bild av hela ert kommunikationsbehov
för 2020
, detaljerat beskrivet och budgeterat i en total kostnad, internt och externt. Nu är det bara att invänta nästa års första arbetsdag och sjösätta planen.

Contentplanen är ett stöd i budgetarbetet
Saknar ni en övsiktlig plan för era kommande publiceringar så hjälper vi gärna till. Skicka ett mejl till Carina eller Love

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.

Vad tycker du, hur går dina tankar? Skicka gärna en kommentar!