cwlogga_m

Budskapet är faktiskt viktigast

ComWise Magasin    30 okt 2020

Innehåll

Det är budskapet som ger nya tankar, stimulerar och förändrar.
Informationsbäraren, en hemsida eller sociala medier, sprider budskapet. Därför är det så viktigt att bäraren har något som är viktigt att förmedla.

 

Ofta får vi höra: Dags att skaffa en ny hemsida. Den gamla var föråldrad eftersom den inte var SEO-optimerad och funkar inte i mobilen. Därför var det dags med en rejäl digital ansiktslyftning. Något som är mycket viktigt och grundläggande.
 
Men det sker inte samma resonemang om budskapet: Dags att uppdatera hur vi kommunicerar eftersom vi har nya kunder, ett nytt affärsområde eller ändrade förutsättningar. Därför behöver vi ta ett förnyat grepp om kommunikationen så att vi får ut mer av den med en uppdatering av vår strategi.
 
Tidningen - beroende av dagsfärskt innehåll
Kanalen, som hemsidan, är beroende av innehållet för att kommunikationen ska fungera. Ta en vanlig dagstidning. Denna kanal har i princip sett ut på samma sätt sedan den första tidningen trycktes. Förändringarna är små. Mindre format istället för stora fladdriga pappersark och färgtryck. Men den trycks fortfarande även om den också kommer som en digital kanal.
 
I stort sett är det samma slag av pappersyta som varje dag måste fyllas med nya ord och innehåll eftersom ingen vill läsa gårdagens. Där är budskapet viktigare än informationsbäraren, alltså pappersarket.
 
Utan bra innehåll har informationsbäraren ingen uppgift
Texten, bilderna – innehållet – gör att folk fortfarande vill läsa det som står där, varje dag, eftersom det ger läsekretsen flera värden. För över den tanken på hemsidan. Det är visst viktigt att sidan är mobilanpassad och funkar med SEO. Men det får inte ske på bekostnad av det som ska sägas, budskapet.
 
För det är ju rätt självklart. Det är budskapet som påverkar, informerar, visar vägen, skapar engagemang och lockar till beslut med CTA. Det kan inte html-koden på en server stoltsera med. Det är ju en informationsbärare. Smaka på ordet. Informationsbärare. Alltså bära fram innehållet, budskapet, orden, tankarna fram till någon.
 
Därför är det så viktigt att bäraren har något som är viktigt att förmedla.

Vi omsätter dessa råd i praktiken och skräddarsyr en lösning så att er kommunikation får ett lyft.

Från råd till handling. Vi berättar hur. Skicka ett mejl till  Carina eller fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.