cwlogga_m

Bygg kundrelationer i kanaler du själv bestämmer över

ComWise Magasin  30 maj 2018

Content marketing

Relationen mellan dig och dina kunder bygger på en dialog och att de kan hitta värdefullt och intressant innehåll om dig.
Att du kan styra över innehållet i egna kanaler som lockar kunden ger en stor frihet och är en av hörnpelarna i innehållsmarknadsföringen.

Innehållsmarknadsföringen bygger på tanken att publicera intressant och värdefullt innehåll till potentiella och befintliga kunder och andra som kan vara intresserade av företagets verksamhet. Det skapar ett värde som ger dem en anledning att komma tillbaka för att ta del av mer. En förutsättning är att du kan styra över innehållet i egna kanaler.
 
Vad är egna kanaler?
Egna kanaler är kanaler du själv bestämmer innehållet i, exempelvis hemsidan, en kundtidning, nyhetsbrev, ett whitepaper eller en blogg. De ska jämföras med förtjänta eller köpta kanaler. Förtjänta kanaler är omdömen om er hos någon annan eller delningar. Exempel på köpta kanaler är annonser i sociala medier för att marknadsföra inlägg eller influencers som är betalda. Sociala kanaler kan innehålla delar av alla tre. På exempelvis Facebook bestämmer du över ditt innehåll, men du kan också marknadsföra inlägg med annonser och du kan få delningar och omdömen. En och samma kanal kan alltså innehålla både ägda, köpta och förtjänade delar sett utifrån ditt företag.   
 
Fördelarna med att använda egna kanaler
Det finns många fördelar med att ha kanaler där du styr över innehållet och där det tydligt framgår vem som är avsändaren:

  • Du kan med din kunskap om vad kunderna är intresserade av använda en egen plattform för att skapa relationen med kunden.
  • De olika kanalerna kan samverka genom att driva trafik till hemsidan.
  • Kanalerna ger en stor variation i kommunikationen med kunden – hemsidan, blogg, e-böcker, nyhetsbrev, kundtidning, inlägg och nätverk i sociala medier och inbjudningar till möten som frukostar, föreläsningar och workshops. Variationer som du kan anpassa till kundgrupp och hur nära ett köp de är.
  • Det innehåll som publiceras i egna kanaler har ett långt liv och kan användas mycket långsiktigt.
  • Du kan i många fall variera samma typ av innehåll i olika kanaler beroende på syfte och målgrupp.
  • Det du publicerar i egna kanaler äger du och kan därför se som en investering långsiktigt.
  • Många vill ha personliga erbjudanden anpassade efter sina köpbeteenden, inte generella utskick som inte berör just dem. Genom att anpassa till en mer snäv målgrupp får du en större träffsäkerhet för det du vill säga om du känner din målgrupp väl.
  • Ibland beskrivs egna kanaler som mer eller mindre gratis. Det är inte riktigt sant. Själva utrymmet är gratis, det vill säga jämfört med exempelvis en annons då du betalar för varje publicering. Men innehållet ska planeras, produceras, formges, distribueras och kanske marknadsföras i dina övriga egna kanaler. Att göra detta själv är bara billigt om man har kompetensen och vanan, annars är det mer lönsamt i längden att låta någon hjälpa till med det. Nedlagd tid, även lärotid, är ju också pengar.
  • Förutsättningar för kanalerna förändras ständigt. Men det är lätt att stirra sig blind på kanalerna och glömma att det i grunden handlar om kunden och beröringspunkterna mellan företaget som vill sälja och kunden. Vad är blivande kunder intresserade av och vilka är beröringspunkterna med dem innan de fattar sina köpbeslut? Vad har kunden för behov? Vad får dem att fatta köpbeslutet och vad får dem att fortsätta att vara kunder? Kanalerna växlar för kunden, men att förstå kundens beslut på vägen mot köpet kommer före valet av kanal. Kanalen är ett medel för att kunna skapa en relation med kunden.

 
► I kommande ComWise Magasin fortsätter vi att presentera de fyra olika hörnstenarna i innehållsmarknadsföringen på ett mer ingående sätt. Vi fortsätter sedan med andra inspirationskällor.

Bygg relationer med vår kommunikationsplattform

Vi utvecklar en kommunikationsplattform som är ett viktigt stöd när budskap ska skickas ut till målgruppen. Framför allt avlastar den och sparar tid. Läs mer om vår kommunikationsplattform. Eller mejla Carina eller Love.

Vad tycker du, hur går dina tankar? Skicka gärna en kommentar!

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.