cwlogga_m

Så använder du förkortningar på ett tydligt sätt

ComWise Magasin  30 okt 2020

Språk- och skrivtips

När är det bäst att använda förkortningar? De ska hjälpa läsaren att förstå och då måste du väga in situationen, syftet och de som du riktar dig till. Vi tipsar om hur du kan använda förkortningar och ändå vara tydlig.

Förkortningar är nödvändiga för hela uttryck som bland annat, politiska partier, lagar eller förordningar. Ta GDPR. Skriver man: General Data Protection Regulation tar den stor plats och är inte språkligt effektiv om alla redan kan förkortningen.

Allt beror på den specifika situationen, syftet och målgruppen. Men det finns också fallgropar.

Så här undviker du otydlighet när du använder förkortningar.

 

1. Det generellt bästa rådet - Undvik förkortningar
Om du inte har koll på om målgruppen förstår förkortningen finns stor risk att läsaren måste börja tolka och läsningen stannar upp.

2. Slentrianmässig användning
Det kan vara lockande att använda förkortningar i en uppräkning: osv eller mm. Exempelvis: Jag gillar fotboll, musik, att läsa mm. Den här  förkortningen tillför ingenting. Ta bort den eller lägg helt enkelt till flera saker du gillar. Läsaren ska vara i fokus och slippa tolka eller inte förstå alls. Det undergräver tydligheten man vill uppnå.

3. Förkorta om det finns en tydligt anledning
Förstår målgruppen förkortningens innebörd, då är det fritt fram. Det avgörande är om läsaren är med på noterna. I texter som bara vissa ytkesgrupper läser skulle det hindra läsningen att upprepa långa namn eller fraser som alla kan.

4. Den gyllene medelvägen
Detta är ett bra exempel på en gyllene medelväg: Nationellt forensiskt centrum, NFC, är en avdelning i Polismyndigheten. Här gör man det glasklart från början genom att första gången skriva ut hela betydelsen följt av förkortningen inom citationstecken. Eftersom den är introducerad kan den användas i fortsättningen. Texten passar nu en bredare målgrupp för att man förklarat.  Bra att veta om du ska skriva ett faktaspäckat white paper.

Mer om förkortningar hittar du i Svenska skrivregler.

Vi hjälper dig att formulera innehåll och budskap!

Vi hjälper dig med att skriva kärnfullt som väcker intresse. Här är mer om våra textproduktioner. Eller mejla Carina eller fyll i nedan.

Prenumerera på ComWise Magasin!
En gång i månaden får du ny kunskap, tips och analyser om den sbannab förändingen inom kommunikation och marknadsföring.