cwlogga_m

Har du en contentplan?

ComWise Magasin         27 feb 2020

Strategi

Contentplanen ger en välbehövlig struktur så att innehåll och budskap blir publicerade så som det är bestämt. Ett verktyg för att gå från ord till handling och mätbara resultat, och för att nå en kontinuitet som ofta är eftertraktad.

Frågan är om man överhuvudtaget kan kommunicera utan en contentplan. Vitsen med en plan för innehållet på hemsidan, i sociala medier och andra kanaler är att veta vilka budskap som ska kommuniceras till vem, när och vem som ska ansvara för produktion och publicering. Varför? Det är det bästa redskapet för att bygga varumärke och berätta om kundnytta och värden för att få fler kunder, generera fler prospekts och höja intresset för verksamheten.
 
Intresset höjs genom att publicera intressanta inlägg i ett jämnt flöde. Det är svårt att få följare till en händelsefattig hemsida eller social kanal med stora gap mellan publiceringarna. Att publicera relevant och aktuellt innehåll regelbundet bygger också relationer. Det kan vara avgörande i ett företags eller en organisations kriskommunikation – när man behöver kriskommunicera är det för sent att etablera kanaler för att skapa relationer.
 

Det är därför en contentplan behövs!
Utan en contentplan saknar budskapen ofta förankring i affärsstrategi eller värden. Då blir de alltför allmänna och rentav ointressanta för målgruppen. Inläggen får inte så stort genomslag och man kanske hittar en annan leverantör som framstår som mer relevant eftersom de har klara och tydliga budskap.
 
Betyder det att man inte kan vara spontan? Nej, tvärtom. En plan gör det enkelt att arbeta kommunikationen både på lång och kort sikt. De ämnen och budskap som man tagit fram gäller både inlägg som är planlagda och de som sker på kort varsel.  Då undviker man också lösryckta reaktioner och privata åsikter som inte har med verksamheten eller företaget att göra.
 
Det är alltså svårt att klara sig utan en contentplan.

Hör av dig till oss!

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.