cwlogga_m

Därför fungerar inte kampanjtänk i content marketing

ComWise Magasin  26 april 2018

Content marketing

I förra magasinet skrev vi om en av innehållsmarknadsföringens fyra hörnstenar – mottagarperspektivet. När budskap förmedlas till mottagarna kan det ske på olika sätt. Här ställer vi kampanj mot nästa hörnsten i innehållsmarknadsföringen: processen.

En kampanj passar utmärkt för att snabbt väcka uppmärksamhet, till exempel ett förmånligare pris på en vara. En av tankarna är att stimulera intresset för varan och som i sin tur ska locka till köp av andra varor. En merförsäljning. Det gäller också för tjänsteproducerande företag. Kampanjen är avgränsad i tid och för utvalda varor eller tjänster, vilket gör att kampanjen är lätt att överblicka. Det är också enkelt att mäta resultatet och få reda på hur mycket av den prisreducerade varan som såldes och merförsäljningen.

Hur stimuleras kunden när kampanjen är slut?
 
Svaret på frågan är att se kommunikationen som en pågående process. I en ständig dialog med kunden skickas budskap och feedback tas emot som gör att budskapen kan skärpas till att fungera bättre. Det är ju mottagaren som bestämmer om man vill lyssna på budskapet eller inte. I denna process följer man kundens intresse och bidrar till att prospekt konverteras till kund. Det är ett resultat som en kampanj inte ger eftersom den lever ett kort och intensivt liv. Resultatet av en kampanj är kortsiktigt men att kommunicera över obegränsad tid är långsiktigt och bidrar till att bygga starka och lönsamma relationer.
 
Innehållsmarknadsföringen bygger på att kommunicera efter målgruppens behov för att på deras villkor förändra och ge ny kunskap. Det kan inte inneslutas i en kampanj och måste därför pågå utan en bortre gräns sätts. Då vidmakthålls gamla och nya relationer som får en chans att bli lönsamma för båda parter.

Det ger inte en kampanj.

Börja arbeta med content marketing med hjälp av vår kommunikationsplattform

För att dra full nytta av att arbeta med content marketing behövs ett välfungerande maskineri, en kommunikationsplattform. Vi utvecklar en kommunikationsplattform utifrån era särskilda behov och uppsatta mål. 
Här är mer om kommunikationsplattformen. Eller mejla Carina eller Love.

Vad tycker du, hur går dina tankar? Skicka gärna en kommentar!

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.