cwlogga_m

Hemsida och sociala medier – vilken utvecklingsfas befinner du dig i?

ComWise Magasin 28 juni 2018

Digitala kanaler

Precis som den digitala utvecklingen och internetanvändningen genomgår olika stadier, genomgår också varje användare av de digitala kanalerna olika utvecklingsfaser. Var befinner du dig?

Som användare av egna kanaler, från hemsida till sociala kanaler behöver vi vara prestigelösa, transparenta och hela tiden lära oss mer. De olika stegen i utvecklingen handlar inte om högre eller lägre, bättre eller sämre. Det handlar om kunskap, nyfikenhet och utveckling, men också om tid och resurser. 

Går din sociala medier-resa mot en stadig utveckling framåt? Kanske känner du igen dig i någon beskrivning och tänker att här befinner jag mig idag. Eller ler du igenkännande och tänker att där befann jag mig för tre år sedan? Här är några faser som är lätta att känna igen i mötet med digitala kanaler:

 
1. Ok, jag har skaffat kanalerna och apparna
Det första stadiet kännetecknas av att:

 • hemsida finns, men ingen plan för kommunikationen - vilken roll den spelar, hur besökarna ska hitta dit, lockas att stanna kvar, fördjupa sig eller hur effekten av hemsidan ska mätas 
 • funktionen hos varje del av hemsidan är oklar och kanske utformades inte design och struktur utifrån en kommunikativ plan
 • du har startat flera sociala medier-konton, men de bevakas inte och uppdateras sällan, typexemplet är den ofullständiga Linkedinprofilen där ingen aktivitet finns
 • kanalerna startades upp innan det fanns en plan för de olika kontona och hur de ska leda till ökat antal besökare, bidra till att stärka varumärket eller hur besökarna ska agera
 • hjälpmedel för distribution och mätning kanske finns mest för att någon gett dig rådet att använda det, men den personen kanske har fått igång ett flöde och har en plan och har en annan utgångspunkt

 
2. Skriver i mån av tid eller "när det händer något"
Det andra stadiet kännetecknas av att:

 • tankarna på inlägg och att få till ett flöde finns där, men kreativa idéer och produktion har inte hög prioritering
 • inläggen sker i mån av tid eller om det "har hänt något", men vad tycker de som ska följa er är viktigt och kommer de att stanna kvar om publiceringen sker oregelbundet?
 • du har börjat skriva, men det begränsar sig i stort sett till öppettider, kanske mässor, semesteruppehåll, vi är ute på besök och enstaka säljbudskap 
 • Nyheter, som ska vara daterade, är gamla och kan få besökarna att börja fundera på om ni uppdaterar alls
 • besökarna kanske i grunden tycker att ni är intressanta, men när de gör ett återbesök på er hemsida eller på er Facebook har inte mycket hänt
 • Digitala medier sköts av någon som producerar och publicerar vid sidan om andra uppgifter eller av någon som fått rollen, men som innerst inne inte vill eller känner att hon eller han inte kan tillräckligt 

 
3. Vi behöver kunskap, fokus och plan!
Tredje stadiet kännetecknas av att:

 • publiceringen av inlägg börjar komma igång, men upptäckten att det tar lång tid och kraft att publicera bra texter och inlägg i kanalerna gör att behovet av planering och effektivisering blir påtagligt
 • tiden och kraften sinar snabbt eftersom en övergripande plan saknas som sätter hemsida och andra digitala kanaler i ett sammanhang så att de samverkar mot säljmål och andra mål 
 • "Nu bör vi skriva i kanalerna igen, men vad?" är ofta återkommande och det känns som att ni varje gång uppfinner hjulet på nytt
 • behovet av att organisera även idébanker blir tydligt för att orka med
 • Impulserna till det ni publicerar kommer uteslutande från er själva, sändaren, och ni börjar känna behov av att fråga och utveckla relationern med mottagarna - vad ska annars innehållet baseras på och vem ska ta del av det?

 
4. Plattformen mot högre mål
Det fjärde mognadsstadiet handlar om att:

 • du var tvungen att göra ett omtag och gjorde en innehålls- och publiceringsplan och rutiner för att producera och publicera
 •  grunden är lagd och det känns inte längre som att ni börjar på nytt varje gång, eftersom plan och idébank finns 
 • nu blir istället behovet av omvärldsbevakning och mätningar av utfallet av era insatser i fokus eftersom en regelbunden publicering startat
 • de digitala kanalerna har blivit prioriterade och en del av en rutin, inte något som får skötas i mån av tid
 • det blir allt tydligare att aktiviteten i de olika kanalerna är beroende av och handlar om relationen med målgruppen, deras frågor, intressen och beteendemönster
 • ni kanske till och med vågar stänga kanaler ni startat i kanalyran för att de inte längre är en del av er plan - ert fokus 

 
Arbetet med att få hemsida och andra digitala medier att samverka mot affärsmål och att skapa relationer genom innehållsproduktion tar tid. Det behöver inte ta slut vid det fjärde stadiet. Hellre börja smått, göra grundligt och utvärdera än att ta för stor tugga genom att synas i kanaler som inte är aktiva eller prioriterade.

 

Med vår kommunikationsplattform får du ett bra beslutsunderlag

Oavsett var ni är på er digitala resa så  ger vår  kommunikationsplattform en ett bra stöd under er utveckling. Den ger svar påvilka budskap, målgrupper och vilka kanaler som ska användas och varför. En bra start på en digital resa. Läs mer om vår plattform. Eller hör av dig till oss, mejla Carina eller Love.

Vad tycker du, hur går dina tankar? Skicka gärna en kommentar!

Läs flera artiklar om digitala kanaler:

Har du koll på netikettsreglerna på LinkedIn?

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.