cwlogga_m

Tala om vad målgruppen ska göra när de
fått budskapet

ComWise Magasin         26 feb 2019

Strategi

Vad vill du att målgruppen ska göra när de fått ditt budskap? Vill du att de ska agera, ställa frågor eller beställa? Om du vill ha något mer än bara glädjen att publicera måste du ställa dig denna viktiga fråga.

Att publicera en text, en bild eller annat innehåll är ofta förknippat med glädje. Då har man gjort sin röst hörd och berättat något som man tycker är angeläget. Glädjen ökar när antalet läsare och mottagare blir fler. Budskapet gick hem och man är nöjd.
 
Det är en god början. Men, trist att behöva säga det, det kan bli rätt tyst efteråt. Ingen skrev en kommentar, skickade ett SMS eller delade inlägget. Ingen reaktion. Varför då?
 
Det viktigaste orsaken är att ingen av mottagarna förstod vad de skulle göra. Budskapet var inte utformat så. De bevingade Internet-orden ”Don’t make me think” gäller än. Alltså: tala om för mig vad jag ska göra så kanske jag gör det. Men räkna inte med att jag ska göra det självmant.
 

Inte styra men locka till att agera
Hur ska du få målgruppen att ge någon respons? Hur ska du förmå dem att agera? Övertygande budskap är en bra början, men vi måste också hjälpa dem på traven att agera. Innan du publicera nästa inlägg, skickar ut nyhetsbrev eller kommunicerar på något annat vis, ställ dig frågan: Vad vill jag att målgruppen ska göra?
 
Det finns många olika svar. Antingen vill du upplysa och orientera målgruppen, undervisa och ge dem mer kunskap, engagera med bra argument och till sist uppmana dem till att agera, till exempel att beställa eller fylla i ett formulär. Alla svaren har sitt eget sätt att skapa en reaktion, att få publiken att agera: en CTA
(Call to action).
 

Få mer ut av kommunikationen
Vill du ha respons på ett mer aktivt sätt än att genom Google analytics ta reda på hur många som har sett budskapet? Då måste du också utforma texten så att man vill ge respons. Då får du också många bra fördelar som du kan använda för att förstå målgruppen och varför de valde att klicka på just den länken. Konverteringen från leads till nya kunder ökar. Vill du nå det målet måste du först fråga dig:
 
Vad vill jag att målgruppen ska göra när de fått budskapet?

Vi hjälper dig att formulera aktiva budskap.
Det krävs tydlighet, målmedvetenhet och ett rättframt språk för att få målgruppen att agera. Vi ger dig råd och stöd på vägen. Skicka ett mejl till Carina eller Love. Ett första steg mot aktiva budskap som leder till resultat.

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.

Vad tycker du, hur går dina tankar? Skicka gärna en kommentar!