cwlogga_m

Därför är svengelska ingen bra idé

ComWise Magasin      30 april 2019

Digitala kanaler

Det kan verka självklart att två svenskar väljer att prata svenska om de vill ha en bra diskussion, förstå varandra och utveckla en relation. Varför välja ett annat språk? Ändå möter vi just det här så ofta i marknadskommunikation. Vi förklarar varför vi tycker att det inte är en god idé att blanda språk. 

Det kan verka självklart att två svenskar väljer att prata svenska om de vill ha en bra diskussion, förstå varandra och utveckla en relation. De skulle inte välja ett annat språk som de båda behärskar halvbra. Ändå möter vi just det här så ofta i marknadskommunikation. Men även här handlar det ju om att skapa bra relationer med den man kommunicerar med.
 
Det finns många exempel på att företag missar detta i sin kommunikationsstrategi. På mässor träffar vi ofta företag som blandar engelska och svenska i samma text. Det kan vara på en skylt, vepa eller texten på monterväggen. Man har inte valt svenska konsekvent eller låtit göra en professionell översättning till andra stora målgruppers språk. När vi frågar varför de gör så svarar de att de har engelska som branschspråk och att svenskar förstår engelska bra. Varför då inte genomföra branschspråket konsekvent?
 
Ett annat exempel är tv-reklam i svenska tv-kanaler. Ofta pratar man engelska eller en blandning av engelska och svenska, trots att den har svensk publik. I ett exempel från Smarteyes gör Izabella Scorupco en provläsning på en scen. Hon börjar läsa Smarteyes reklamtext innantill på engelska, men avbryter sig och frågar killen bakom kameran på svenska: ”Ska det verkligen vara på engelska?” Han svarar på engelska: ”Just read the lines, please”. Han förstår alltså vad Izabella säger på svenska, men svarar henne på engelska. Efter en avslutande copytext på svenska kommer logotypen med undertext - på engelska: Smarteyes: We design affordable eyewear for you. Kanske driver de lite med fenomenet blandspråk? Ironiserar lite över sig själva?
 
I sociala medier finns också många exempel. Vi hittade ett företag som bifogade en artikel med en klickbar engelsk text som uppmanade läsaren att ta del av en artikel skriven på svenska. Man varnade engelsktalande för det redan i den engelska texten genom att man i rubriken infogat texten (in Swedish) för att de inte skulle behöva upptäcka detta när de redan klickat. Skulle man sedan klicka för att få en svensk översättning blir rubriken blandad mellan svenska och engelska och själva översättningen är mycket dålig.
 
När vi frågade företaget om varför de valt att göra så här svarade de att de har många engelsktalande kunder i andra delar av världen och att de har flera engelsktalande anställda hos sig i Sverige som inte pratar svenska. De vill inte utesluta dem.
 
Visst förstår svenskar, generellt sett, engelska bra, men vårt råd är ändå:

  • Använd det språket som är närmast den person som du vill kommunicera med
  • Om du riktar dig till en annan stor målgrupp än svenskar - exempelvis en kundgrupp som är engelsktalande – genomför språket konsekvent
  • Respektera de du kommunicerar med genom att ha kvalitet på översättningen
  • Tänk efter om det språk ni ska välja att tala internt på företaget och språk till andra målgrupper, exempelvis kunderna, verkligen tillhör samma övervägning när ni gör en kommunikationsstrategi

 
Varför? Annars riskerar man att skapa en situation där båda målgrupperna blir förlorare, istället för vinnare. De allra flesta engelsktalande förstår inte svenska alls. Svenskan är ett litet språk. Effekten från exemplet i sociala medier blir bara att man berättar att här följer en artikel som du inte kan läsa, men insatsen ger egentligen inte den engelsktalande något. Och varför skulle man rikta sig till en så smal grupp som tvåspråkiga i engelska och svenska? Relationen till svensktalande blir inte heller maximal i exemplet. Svenskar kan uppleva att avsändaren inte bryr sig tillräckligt mycket för att rikta sig till dem på deras språk. Man missar också, lite oreflekterat, de som faktiskt inte behärskar engelska så bra.
 
Gör därför medvetna val när ni diskuterar språkstrategi. Är man intresserad av de målgrupper man riskerar att förlora genom att prata engelska eller att blanda? Om svaret är ja bör man kanske tänka om. Om man har en tillräckligt stor målgrupp på ett annat språk så finns det väl också underlag för att bry sig så mycket om dem att man vill tala deras språk? Bygg varumärke och skapa bra relationer med hjälp av språket.
 

 

Vill du ha hjälp med att planera din kommunikation? Vi vägleder dig!
Vi hjälper dig att göra en strategi för din övergripande kommunikation och för ditt innehåll på hemsida och i sociala medier. Skicka ett mejl till Carina eller Love eller fyll i nedan.

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.

Vad tycker du, hur går dina tankar? Skicka gärna en kommentar!