cwlogga_m

Hur du kommunicerar med en con artist

ComWise Magasin  26 april 2018

Strategi

Att granska källor är högaktuellt. Ett exempel är svenska valrörelsen. Inom både amerikanska valrörelsen och Storbritanniens Brexitomröstning blev behovet av källgranskning tydligt. Vi ger några tips för att bemöta budskap med oärliga avsikter.

I slutänden måste vi ”lära oss hur man pratar med en con artist och inte gå på saker”. Så sa Johan Öbrink, en digital expert som uttalade sig om Cambridge Analytica i morgonnyheterna på TV4 den 21 mars. Den enskilde måste själv ta ansvar för att granska källorna i de digitala kanalerna och ta ansvar för beslut baserade på olika argument.
 
Vår skicklighet i att ifrågasätta, tänka kritiskt och att argumentera sätts på prov hela tiden. Det kan handla om säljbudskap eller att ta små eller stora beslut, som att gå och rösta. Det finns en risk att man kommer att försöka manipulera svenska valet på samma sätt som i amerikanska eller omröstningen om Brexit i Storbritannien. Då behövs kunskapen att kritiskt granska fakta och argument. Och den kommer att behövas allt mer. Även om lagstiftningen skärps och de digitala kanalerna också omfattas av spelregler, på samma sätt som radio, tv och press gör idag, kommer vi alltid att behöva granska fakta själva.
 
Den som inte har ärliga avsikter med sina budskap eller sin debatt vill uppnå förvirring. Ju större mängd kunskap och fakta, desto större chans att stå emot oärliga avsikter med budskapet. Ju längre bort ifrån fokus och fakta du är, desto bättre – för dem. Den som är en con artist vill inte att:

  • du ska ställa de brännande och kritiska frågorna för att kunna förstå
  • du ska ha tillgång till alla fakta, eller så kommer de att försöka att ge en ensidig version – deras
  • debatten skall hålla sig till ämnet, eller
  • att du ska leta efter bakomliggande orsaker till varför de försöker påverka i just den här riktningen.

Just därför ska du bemöta dem genom att angripa de här punkterna. Med fyra enkla frågor har du en bra grund att granska olika påståenden och att kunna påverka.

De har tillsammans en stor effekt. Ställ alltid de här frågorna till att börja med:
 
1. Förstår jag budskapet? Är det begripligt? Om du inte förstår, fråga tills du förstår. Både lurendrejaren och den som vill vara troll i kommentarsfälten har kanske inte svaren och undviker därför frågorna. Ett bra exempel på när det är viktigt att ha klar information är när vi kryssar i att vi accepterar att informationen om oss får användas i olika sammanhang.

2. Är det hållbart? Stämmer de fakta som presenteras? Börja med källor som är kända för sin faktagranskning, som etablerade nyhetskällorna, TT eller stora dagstidningar eller källor på nätet som Faktiskt eller Viralgranskaren. De är etablerade media som kontrollerar källor varje dag och oftast flera gånger. Om du fortfarande är tveksam, följ den påstådda källan så långt som möjligt. Vilken källa är det och kan denna i sin tur följas vidare? Om det inte finns någon källa alls eller på något sätt stöds med fakta kanske det är en åsikt.

3. Håller man sig till ämnet? Är det relevant? Den som påstår något eller vill påverka och har ärliga avsikter håller sig till ämnet och försöker inte använda skäl som tillhör sidospår. Att använda ett argument utanför ämnet håller inte. Ta bara hänsyn till de argument som är viktiga för det som du vill ha svaret på.

4. Finns det någon som skulle kunna vinna personliga fördelar på budskapet? Om svaret är ja är det läge att vara extra kritisk. Då är det värt att gå vidare och ställa flera frågor om det för att försäkra sig om att det inte är så.
 
Undersöka många olika källor för att eventuellt hitta kritiska synpunkter som inte kom fram. Då blir källgranskningen starkare och risken mindre att en con artist lyckas.

Öka förtroendet för dina budskap med vår kommunikationsplattform

Med vår kommunikationsplattform får du och dina medarbetare ett kraftfullt verktyg för att skapa förtroende för era budskap. Läs mer om vår kommunikationsplattform. Eller mejla dina frågor till Carina eller Love.

Vad tycker du, hur går dina tankar? Skicka gärna en kommentar!

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.