cwlogga_m

Omsorg om blomma och kommunikation

ComWise Magasin    11 feb 2022

Strategi

Hur hänger en julros ihop med kommunikation? Faktiskt mer än vad man kan tro...

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.