cwlogga_m

Kan man lära gamla hundar att sitta?

ComWise Magasin 30 augusti 2018

Content marketing

De tre första benen inom innehållsmarknadsföring banar vägen för det fjärde. Fokus på målgruppen, att se kommunikationen mer som en process än kampanj och att publicera i egna kanaler ger förutsättningar för att kunna ändra eller förstärka beteenden. Vi ger tips på flera användbara frågor för att uppnå en förändring.

Vi har tidigare presenterat tre ben inom innehållsmarknadsföring - att fokusera på målgruppen, att göra detta i flera steg, mer som en process än en kampanj och i egna kanaler. Det ger förutsättningarna för det fjärde benet - beteendeförändring. Genom att dela och publicera inlägg som lockar läsare i egna kanaler fortlöpande har du också möjligheter att förändra eller förstärka en målgrupps beteende.
 
Beteendeförändring behöver inte handla om att sälja en vara eller en tjänst, även om detta är väldigt konkreta exempel. Det kan handla om att informera, få fler medlemmar, att övertyga med hjälp av olika argument eller att få fler besökare till hemsidan. Det kan också vara att få någon att helt eller delvis ändra livsstil. Allt beror på syftet, vilket målet är med att ändra beteende hos målgruppen.
 
Hur kan man arbeta på lång sikt med en beteendeförändring? Börja med att väcka intresset för en fråga. Grunden är att målgruppen ska bli involverad, engagerad och intresserad. Motstånd mot säljiga budskap är ofta ett första hinder. För att starta arbetet mot att ändra ett beteende, tänk på de här frågorna:

 

  • Vilket beteende behöver du förändra och varför? 
  • I vilken riktning vill du ändra beteendet – vad har du för mål?
  • Vilka hinder finns?
  • Har du valt rätt målgrupp? Kanske finns det någon som påverkar målgruppen som ett mellanled mellan dig och målgruppen?
  • Kan du nå målet i en enda insats – eller behövs det flera små steg?
  • Beskriv åtgärderna som behöver göras

Fördelarna är många – det kan handla om att få en målgrupp att uppmärksamma en nyhet, att uppmärksamma fördelar eller motivera dem att släppa en gammal vana. Då kan det handla om att förklara, ge kunskap eller visa på fördelar. Med hjälp av innehållet du publicerar i egna kanaler ökar möjligheten att påverka kunderna och andra intressenter att ändra sitt beteende.

Starta en förändring med hjälp av vår kommunikationsplattform, budskap och texter

För att starta en förändring behövs flera ingridienser. Vi utvecklar en genomgripande kommunikationsplattform och skriver förändringsinriktade texter. Det underlättar och tar bort flaskhalsar i kommunikationsflödet. Hör av dig om du vill veta mer, mejla Carina eller Love.

Vad tycker du, hur går dina tankar? Skicka gärna en kommentar!

Prenumerera på ComWise Magasin!
Du får ny kunskap, tips och analyser om den snabba förändingen inom kommunikation och marknadsföring.